Bir ise baslarken, bunun kolay ve hayirli olmasi için devamli su dua
edilmelidir:

“Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.”