Kürt Tarihi Kaynakları
1.General Mustafa Muğlalı Olayı, Belge yayınları 1991
2.Doğu Mitinglerinin Analizi, Yurt yayınları1992
3.Doğu Anadolu’nun Düzeni 1 ve 2, Yurt yayınları1992
4.Kendini Keşfeden Ulus,Yurt yayınları1993
5.Mahkemelerin Açtığı Yol, Yurt Yayınları1993
6.Kirletilen Değerler,Yurt Yayınları1994
7.Bir Aydın Bir Örgüt ve Kürt Sorunu, Yurt yayınları 1993
8.Savunmalar, Melsa-Belge Yayınları1991
9.Doğu’da Değişim ve Yapısal Sorunlar, Yurt yayınları1992
10.Doğu Anadolu’da Göçebe Kürt Aşiretleri, Yurt yayınları 1992
11.Hayali Kürdistan’ın Dirilişi, Mezopotamya yayınları1997
12.Tunceli Kanunu(1935) ve Dersim Jenosidi, Weşanên Rewşen1991
13.Ortadoğu’da Devlet Terörü, Yurt yayınları1991
14.Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Tüzüğü(1927) ve Kürt Sorunu, Yurt yayınları1991
15.Kürt Toplumu Üzerine, Yurt yayınları1993
16.Bilim Yöntemi,Yurt yayınları1991
17.Kürt Aydını Üzerine, Yurt yayınları1991
18.Bilincin Yükselişi, Yurt yayınları1993
19.Kürdistan Üzerinde Emperyalist Bölüşüm Mücadelesi 1915-1925, Yurt yayınları1992
20.Kürt İsyanları, Ahmet Kahraman,Mezopotamya yayınları 2001
21.Tarih ve Uygarlık 1, Şerefxan Ciziri, Weşanên Rewşen1992
22.Kürt Sorunu ve Demokratik Çözüm Önerileri, Avesta1996
23.Devlet Söyleminde Kürt Sorunu, Mesut Yeğen İletişim Yayınları1999
24.Yüzyılımızın Başlarında Kürt Milliyetçiliği ve Dr.Abdullah Cevdet, Malmısanıj, Jina nû yayınları 1986
25.Hamidiye Alaylarından Köy Koruculuğuna, Osman Aytar,Medya Güneşi yayınları1992
26.1880 Şeyh Ubeydullah Nehri Kürt Ayaklanması, Celilê Celil, pêri yayınları1998
27.İki Dünya Savaşı Arasında Irak’ta Kürt sorunu, prof.Şakirê Xidoyê Mihoyan, pêrî yayınları 1998
28.19.yüzyıldan Günümüze Kürdistan Hayali Titrek Pusula, Altemur Kılıç, Timaş Yayınları 1999
29.Birinci Dünya Savaşı’da Kürtler, Kemal Mazhar Ahmet, Doz yayınları1996
30.Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma, Mehmet Ali Kışlalı, Ümit yayıncılık1996
31.Modernleşme ve Güneydoğu, Ahmet Özer, İmge yayınları,1998
32.Şeyh Mahmut Berzenci Hareketi, Refik Hilmi, Nujen yayıncılık 1995
33.1924 Beytüşşebap İsyanı..., Cemil Gündoğan, Komal yayınları1994
34.Dar Üçgende Üç İsyan, Faik Bulut, Belge yayınları1992
35.Ağrı Eteklerindeki Ateş “Bir Kürt Ayaklanmasının Anatomisi”, Emin Karaca, Alan Yayıncılık 1991
36.Ağrı Dağı İsyanı, İhsan Nuri Paşa, Med yayınları1992
37.Ağrı Direnişi 1926-1930, M.Kalman, Pêrî yayınları 1997
38.Kürdistan Tarihinde Dersim, Dr.Nuri Dersimi, Doz yayınları 1997
39.Kürt Milli Meselesi(Komunist Enternayonal Belgelerinde), Adnlık yayınları1977 40.Kürtlerin Maddi Kültürü(çeviri), T.F.Aristova, Avesta yay. 2002
41.Kürt Milliçiliğinin Tarihi (çeviri), Wadie Jwaideh, İletişim yayınları 1999
42.Bunca Bilgiden Sonra Ne Bağışlaması Kürdistan İzlenimlerim (çeviri), Jonathan C.Randal, Avesta 2001
43.Bölgesel Eşitsizlik, Mustafa Sönmez, Alan yayıncılık 1998
44.Takir-i Sükun Görüşmeleri, İsmail Göldaş, Belge yayınları 1997
45.Türkiye’nin Düzeni ve Kürt Sorunu, Haluk Gerger, Belge yayınları 1994
46.Kürt Sorunu, Mehmet Şükrü Sekban, Kamer Yayınları 1998
47.Denizi Kurutmak (Dünden Bugüne Zorunlu Göç ve İskan Politikası), Necati ******** Belge yayınları, 2000
48.Doza Kurdistan, Kadri Cemil Paşa, Özge Yayınları 1991
49.Kürdistan’da Direniş(çeviri), Jürgen Roth, Printed in Germany
50.Batılı Eski Seyyahların Gözüyle Kürtler ve Kürdistan (çeviri), İsmet Şerif Vanlı, Avesta 1997
51.Kürt Aydınlanması(çeviri), Celilê Celil, Avesta yayınları,2001
52.Kürtler(çeviri), David McDowall, Avesta yayınları 2000
53.Kanlı Mehabat’dan Aras Kıyılarına(çeviri), Necefkuli Pısyan, Avesta yayınları2001
54.Kurdistan’da Toplumsal Örgütlenmenin İlkeleri(çeviri), Frederik Barth, Avesta2001
55.Kurdıstan’dan Geçen Yol(çeviri), A.M.Hamilton, Avesta 2001
56.Çağdaş Kürdistan Tarihi(çeviri), Lucian Rambout, Ronahi yayınları1975
57.Binbaşı Noel’in Günlüğü(çeviri), Edward William Charles Noel, Avesta 1999
58.Eski İstanbul Kürtleri, Rohat Alakom, Avesta 1998
59.Kürt Sorunu Kökeni ve Gelişimi(çeviri), Gareth Minrow,Tarih Vakfı Yurt yayınları1997
60.Osmanlı-Rus ve İran Savaşları’nda Kürtler 1800-1901 (çeviri), Avyarov, Sipan yayıncılık 1995
61.Kürt-Ermeni İlişkileri(çeviri),Mayevsriy V.T, Sipan yayıncılık 1997
62.Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Sait isyanı(çeviri), Robert Olson, Özge yayınları1992
63.Kürtler(çeviri), Bazil Nikitin, Özgürlük Yolu yayınları 1986

64.Avukatsız Halk Kürtler(çeviri), Dr.Heinz Gstrein, Akyüz yayınları 1991
65.Kürt Ulusal Hareketi(çeviri), Chris Kutschera, Avesta yayınları 2002-11-01 66-Türkiyede Siyasal Partiler Cilt 2 "Mütareke Dönemi" Tarik Zafer Tunaya-Hürriyet Vakfi Yay. Istanbul 1986
67-Türk Dis Politikasi(Kurtulus Savasindan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar) Cilt 1 Editör: Baskin Oran-Iletisim Yay. Istanbul 2001
68-Doza Kurdistan (Kürt Milletinin 60 yillik esaretten kurtulus savasi hatiralari) Kadri Cemil Pasa-Özge Yay. Ankara 1991
69- Kemal Burkay: Gecmisten Bugüne Kürtler ve Kürdistan; Cografya – Tarih – Edebiyat, Cilt 1., Deng Yayinlari, Agustos 1992.
70- Prof. Dr. Celîlê Celîl, M. S. Lazarev, O. I Jagalina, M. A. Gasaratyan, Prof. Dr. Sakirê X. Mihoyan: Yeni ve Yakin Cagda Kürt Siyaset Tarihi, Perî Yayinlari, Ücüncü Baski, Temmuz 1998, Istanbul.
71- M. Kalman: Ingiliz ve Türk Belgelerinde Botan Direnisleri 1925-1938, Med Yayinlari, Istanbul 1996.
72- Ismail Göldas: Lozan; ”Biz Türkler ve Kürtler”, avesta yayinlari, 1999.
73- M. S. Lazarev, S. X. Mihoyan, E. I. Vasilyeva, M. A. Gasratyam & O. I. Jigalina: Kürdistan Tarihi (Ruscadan cevirilmistir), avesta/kurdoloji, avesta yayinlari 2001.
74- Kocgiri Halk Hareketi 1919-1921, Komal Yayinlari, 4. Basim, Istanbul 1992. 75- Rohat Alakom: Serif Pasa: Bir Kürt Diplomatinin Firtinali Yillari, avesta yayinlari, 1998.
76- Rohat Alakom: Hoybûn Örgütü ve Agri ayaklanmasi, avesta yayinlari, 1. Baski, Istanbul 1998.
77- Zuhdi El-Dahoodi: Kürtler; Tarih, kültür ve yasam mücadelesi, Deng yayinlari, Subat 1995, Istanbul.
78- Sükrü Lacin: Dersim Isyanindan Diyarbakira, SUN Yayincilik, 1. Baski, Mart 1992, Istanbul.
79-. Munzur Cem: alevilik sorunu ve dersim ayaklanmasi üzerine, Stockholm 1995.
80- Naci Kutlay: Kürt Kimligi; Olusum Süreci, Belge Yayinlari, Düsünce Dizisi, Subat 1997.
81- Naci Kutlay: Ittihat Terakki ve Kürtler, 3. Baski, Beybûn Yayinlari, Mayis 1992, Stockholm.
82- Emir Hasanpur: Kürt Diliyle ilgili Devlet Politikalari ve Dil Haklari, avesta yayinlari Ingilizceden cevirilmistir), 1. Baski 1997, Istanbul.
83- Vladimir F. Minorsky: Musul Sorunu, avesta yayinlari (ingilizceden cevirilmistir), 1. Baski, Istanbul 1998.
84- Milletler Cemiyeti Belgelerinden: Musul Kerkük Sorunu ve Kürdistan’in Paylasimi(Fransizcadan cevirilmistir), Med Yayinlari, Eylül 1991, Istanbul.
85-. Kazim Karabekir: Kürt Meselesi, Emre Yayinlari, 2. Baski, Ekim 1995, Istanbul. 35. H. C. Armstrong: Bozkurt; Kemal Atatürkün Yasami (ingilizceden cevirilmistir), Arba Yayinlari, 5. Baski, Mart 1997, Istanbul.
86- Hidir Göktas: Kürtler Isyan-Tenkil, 3. Baski, alan yayinlari, Ekim 1991, Istanbul.
87- Rohat: Ziya Gökalp’in Büyük Cilesi KÜRTLER, Firat Yayinlari, Agustos 1992, Istanbul
88- Atilla Yargici: Kemalizm’in Fikir Kaynaklari; Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp, Özgün Ofset, Mayis 1993, Istanbul.
89-Ates Hattinda Aktif Politika; Murat Yetkin Alan Yay. Ist.1992
90-Kürt Ulus Hareketi; Osman Aydin Wesanê Weqfa Sêx Seîd (Basim yeri ve tarihi yok)