Sayfa 1 Toplam 83 Sayfadan 1231151 ... SonuncuSonuncu
Toplam 822 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  SoLuS
  SoLuS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  islam fıkıh ansiklobedisi

  ABDESTIslâm'da bazı ibâdetlerin yerine getirilmesi için yapılan ve bizzat kendisi ibâdet olan temizlenmeye Abdest denir. Abdest kelimesi Farsça'da su anlamına gelen "âb" ile el anlamına gelen "dest" kelimelerinden oluşmuş birleşik bir isimdir. Arapça karşılığı olan "vudû" kelimesi Hadislerde kullanılmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de ise temizlik anlamında "tahâret" ve "zekâ" kelimeleri geçmektedir. Vudû' kelimesi güzellik ve temizlik anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ibâdete başlanmadan önce insanın iç dünyasını güzelleştirmesi ve dışını da iyice temizlemesi gerekir. Islâm'da abdestin farziyetine "Ey iman edenler namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinizle birlikte ellerinizi yıkayın. Başınıza meshedin. Her iki topuğunuzla birlikte ayaklarınızı da (yıkayın)..." (el-Mâide 5/6) âyeti delâlet etmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in abdest almadan hiç bir iş yapmadığını görüyoruz (Elmalılı Hak Dini Kur'ân Dili II 1583). Ancak abdest her amel ve ibâdet için değil başta namaz olmak üzere bazı ibâdetler için farz kılınmıştır. Fakat müslümanın sürekli abdestli bulunması sünnettir.
  Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak yani maddî ve manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam'ın emrettiği önemli bir ibâdettir. Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak el yüz ve ayakların günde beş defa temizlenmesi İslam'ın temizliğe verdiği önemi gösterir. Böylelikle Islâm yüzyıllar önce temizliğin üzerinde durup insanoğlunu maddî-manevî her türlü pislik ve mikroptan korumayı hedeflemiştir. Bunun yanında abdest alan bir insan kendini manen temiz ve rahat hisseder ve bu güzel his ve temiz duyguyla Allah'a ibâdete durur. Bu da ruhun temizliğini sağlamaktadır. Insanın yaratılış gayesi olan Allah'a kulluk böyle bir temizleme ameliyesi ile başlayınca insanoğluna vereceği zevk ve rahatlığın değeri sonsuzdur.
  Insan abdestle bedenen ve mânen temizlendikten sonra Allah'ın huzuruna çıkar. Böyle bir temizlenme ile günlük bütün yorgunlukları ve yükleri geride bırakır.
  Abdest almakla dünyevî ve uhrevî birçok fazilet ve güzellikler elde edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) abdestle ilgili olarak şöyle buyururlar:

  "Bir müslüman abdest alıp yüzünü yıkadığında yüzündeki âzaların işlediği bütün günahları; el ve ayaklarını yıkadığında el ve ayaklarıyla işlediği bütün hata ve günahları su damlalarıyla beraber akıp gider ve kendisi de tertemiz olur. Hatta kirpik ve tırnak diplerindeki günahlarından eser kalmaz. Âdâp ve erkânına uymak suretiyle abdest alıp kıbleye dönerek: "Eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlühü" diyen bu kul için cennetin kapıları açılmıştır; o cennet kapılarının dilediğinden içeri girer."(Müslim Tahare 32 33; Tirmizî Tahâre 2).

 2. #2
  SoLuS
  SoLuS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ABDEST NASIL ALINIR?Farz sünnet ve edeplerini yukarıdaki maddelerde verdiğimiz abdesti tertip ve usûlüne göre ancak şöylece alabiliriz: Abdeste başlarken şu dua yapılmalıdır:
  "Bismillâhilazîm ve'l hamdülillâhi alâ dini'l Islâm" .
  "Yüce Allah'ın ismini anarak başlarım. Beni Islâm dini ve akidesi üzere yarattığı için hamd ederim."
  Abdest almaya niyetlendikten sonra eûzü besmele çekilerek eller bileklere kadar yıkanır. Parmakta yüzük varsa kımıldatılır. Altına suyun geçmesi sağlanır.
  Uzuvların yıkanması sırasında bizden öncekilerden nakledilen şu duaları okumak abdestin edeplerindendir.
  A- Mazmaza=Ağıza su verme sırasında: "Allâhümme einnî alâ tilâveti'l Kur'ân ve zikrike ve şükrike ve hüsn-i ibâdetike."
  "Allah'ım Kur'ân-ı Kerimi okumada seni zikretme sana şükretme ve sana güzel şekilde kulluk etmede yardımını istirham ederim."
  B- Istinşak = Buruna su verme sırasında: "Allâhümme erihnî râyihate'l Cenneti verzuknî min neîmihâ."
  "Allah'ım bana Cennetin kokusunu koklat. Cennet nimetlerinden beni rızıklandır."
  C- Yüzü Yıkama Sırasında
  "Allâhümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhun ve tesveddü vücûh."
  "Allah'ım bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı bir kısım yüzlerin ise karardığı gün benim yüzümü nurlandır ağart."
  D- Sağl Eli Yıkama Sırasında
  "Allâhümme a'tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ."
  "Allah'ım kitabımı -amel defterimi- sağl elime ver ve hesabımı kolaylaştır."
  E- Sol Eli Dirseklere Kadar Yıkama Sırasında
  "Allâhümme lâ tu'tinî kitâbî bisimâlî velâ min verâi zahfi."
  "Allah'ım kitabımı -amel defterimi- sol elimden ve arkamdan verme."
  Sonra sıra başı meshetmeye gelir.
  Kaplama mesh için eller ıslatılır küçük parmakla üç parmak uc uca getirilir. Önden başlayarak başın üstü sıvazlanıp arka ve yan taraflarda böylece meshedilir.
  F- Kulakları Yıkarken
  "Allâhümmec'alnî minellezîne yestemîune'l-kavle feyettebiûne ahseneh."
  "Allah'ım beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline uyanlardan eyle." denilir ve kulaklar yıkanır.
  G- Boyuna Mesh Etme Sırasında
  "Allâhümme a'tik unuki (veya rakabeti) mine'n-nâri."
  "Allah'ım boynumu Cehennem ateşinden azad buyur."
  H- Ayakları Yıkama Sırasında
  "Allâhümme sebbit kademeyye ales'sırâtı yevme aaaûlü Fhi'l-akdâm."
  "Allah'ım Sırat köprüsünde ayakların kaydığı günde ayaklarımı kaydırma sabit eyle..."
  Abdest alıp bittikten sonra Rasûlullah (s.a.s.)'e salavât getirilmeli ve şu dua okunmalıdır:
  "Allâhümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî mine'l-mütetahhirîn."
  "Allah'ım beni tevbe eden ve günahlarından temizlenen kullarından eyle. . ."

 3. #3
  SoLuS
  SoLuS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ABDESTİ BOZAN DURUMLAR
  1- Idrar veya dışkı yollarından yani ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkması. Mâide sûresi 6. âyetinde "...sizden birisi abdest bozmaktan geri dönmüşse..." ve Hz. Peygamber (s.a.s.)'e "Hades nedir?" diye sorulduğunda; "Her iki yoldan çıkandır" cevabını vermeleri ön ve arka yollardan birinden çıkan idrar dışkı yel vedi mezi meni kurt ve diğer hususların abdesti bozduğunu ifâde eder.
  2- Aklın idrak gücünü gideren hususlar; uyumak bayılmak delirmek sarhoş olmak vs.'dir. Ancak oturduğu yerde kıpırdamadan uyuyan kimsenin abdesti bozulmaz. (Müslim Vudû' 2; Ahmed b. Hanbel 1 256).
  3- Vücudun herhangi bir yerinden kan irin veya sarı su çıkması ve etrafına yayılması. Ağızdan akan kana bakılır şâyet bu kan tükrük kadar veya tükrükten fazla ise abdesti bozulur.
  4- Ağız doluşu kusmak. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) "Kusuntu abdesti bozar" (Tirmizî Tahâre 64) buyurmaktadır. Kusma ağız doluşu değilse abdest bozulmaz.
  5- Cinsî münasebette bulunmak.
  6- Tam olarak cinsî ilişki olmasa bile kadın ve erkeğin çıplak veya ince bir elbise ile vücutlarının veya tenâsül uzuvlarının birbirine değmesi.
  7- Teyemmüm yapan kimsenin su bulması .
  8- Namazda sesli olarak gülmek. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: "Sizden biriniz namazdayken kahkaha ile gülerse abdesti ve namazı birlikte iade etsin. " Kahkaha namazın dışında olursa abdesti bozmaz.
  Bir kimse abdest alırken bazı organlarını yıkayıp yıkamadığı konusunda endişe ederse şayet bu ilk defa karşılaştığı bir şüphe ise o organını yeniden yıkar yok eğer sürekli şüpheye düşüp duruyorsa bu şüpheşinin önemi yoktur. Abdestini tam almış sayılır. Abdestinin bozulup bozulmadığını tam hatırlayamayan kişi kesin olarak abdest aldığını hatırlıyorsa abdestli demektir. Çünkü kesin olarak bilinen bir husus şüphelerle yok olmaz.
  Ayrıca namaz haricinde abdestinden şüpheye düşenin abdest almasının takvaya daha yakın olduğu; fakat namaz içinde bulunan kimsenin ise abdestinden şüpheye düşmesi hâlinde namazını bozup abdest alması gerekmediği âlimler tarafından ifâde edilmiştir.

 4. #4
  SoLuS
  SoLuS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ABDESTİ BOZMAYAN DURUMLAR1- Kişinin ön veya arka yollarından başka vücudunun herhangi bir yerinden kan çıkıp bir damla halinde kalması. 2- Kabuk bağlamış bir yaranın kan çıkmadan kabuğunun düşmesi.
  3- Yaradan burundan yahut kulaktan bir vücud kurdunun düşmesi.
  4- Tenâsül uzvuna (cinsî organına) el sürmek.
  5- Kadın vücudunun herhangi bir yerine dokunmak.
  6- Ağız doluşu olmayan kusuntu.
  7- Ağızdan çıkan balgam.
  8- Oturduğu yerde veya namazda uyumak .
  9- Ağlamak.

 5. #5
  SoLuS
  SoLuS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ABDESTİN ÇEŞİTLERİ1-Farz Olan Abdest Namaz kılmak Kur'ân-ı Kerim'e el sürmek ve tilâvet secdesi yapmak için abdest almak farzdır. Cünüp veya abdestsiz olan kimsenin Kur'ân-ı Kerim'i eline almasının helâl olamayacağı hususunda Islâm bilginleri arasında ittifak vardır.
  2-Vâcip Olan Abdest
  Kâbe-i Muazzama'yı tavaf* etmek için abdest almak vaciptir. Bir kimsenin Kâbe'yi abdestsiz tavaf etmesi vacibi terk ettiğinden dolayı sorumlu olmakla beraber yaptığı bu tavaf câiz ve geçerlidir. Ancak bu hususta Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:
  "Tavaf namaz gibidir. Fakat tavaf sırasında konuşmak câizdir. Tavafta konuşan kimse hayırlı söz söylesin." (Tirmîzî Hacc 112; Nesâî Menasik 126) .
  Farz olan tavaf abdestsiz olarak yapıldığı takdirde bir küçükbaş hayvan kurban etmek gerekir. Cünüb olan kimsenin ise böyle bir farz tavafı yapması hâlinde bir büyükbaş hayvan kurban etmesi lâzımdır. Ancak bu farz tavaf abdest alınarak yeniden yapılırsa böyle bir kurbana gerek kalmaz. Fakat farz günler dışında tekrar yapılması hâlinde geciktirilmiş olduğundan dolayı kurban kesmek gerekmektedir .
  Yapılması vacipolan vedâ tavafını abdestsiz olarak yapan kimse bir miktar sadaka vermelidir. Fakat vacip olan tavafı cünüb olarak yapanın bir küçükbaş hayvan kurban etmesi lâzımdır.
  3-Mendup Olan Abdest
  Uykudan önce veya uykudan kalktıktan sonra cenâze yıkamak cenâze taşımak cenâzeyi yıkadıktan sonra cinsel temastan önce ezberden Kur'ân okumak hadîs okumak Cenâb-ı Allah'ı ta'zim veya tesbih etmek için veya kızgınlık sırasında kızgınlığını gidermek gayesiyle abdest almak ve sürekli abdestli olmak niyetiyle abdest almak menduptur

 6. #6
  SoLuS
  SoLuS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ABDESTİN EDEPLERİ (ÂDÂBI)Edeb; nezâket zarâfet insanlara sözle ve davranışla yardımda bulunmak gönüllerini okşamak demektir. Abdestin edepleri ise yapılması halinde sahibine sevap kazandıran hususlardır. Yapılmamaları halinde ise kişiye günah yazılmaz. Abdestin edepleri şunlardır: 1- Abdest alırken başkasından yardım istememek.
  2- Abdest alırken suyun sıçramaması için dikkatli davranmak.
  3- Kıbleye doğru yönelmek.
  4- Gereksiz yere konuşmamak.
  5- Niyet ederken dil ile niyet etmek.
  6- Her uzvu iyice ovmak.
  7- Abdest dualarını okumak.
  8- Kullanılmış bir su ile abdest almamaya dikkat etmek.
  9- Her uzvu yıkarken niyeti korumakla birlikte "Bismillâh" demek.
  10- Kulağını meshederken serçe parmaklarının uçlarıyla kulak deliklerini meshetmek.
  11- Burna ve ağıza suyu alırken sağl eli kullanmak.
  12- Sol el ile sümkürmek.
  13- Özür sahibi olmayan kimsenin namaz vaktinden önce abdest alması.
  14- Abdest bittikten sonra kıbleye karşı ayakta kelime-i şehâdet getirmek ve dua yapmak biraz su içmek.
  15- Durgun veya akarak yer değiştiren sular ile birikinti hâlindeki sulara ve Kıble'ye karşı abdest bozulmaz.
  Abdest Namazı
  Abdest namazı abdest aldıktan sonra abdest âzaları henüz yaş iken iki rek'at nafile namaz kılmaktan ibarettir.

 7. #7
  SoLuS
  SoLuS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ABDESTİN FARZLARI1-Yüzü Yıkamak Yüzün bir defa yıkanması farzdır. Yüzün sınırları saçın bittiği yerden sakal veya çene altına kulakların köklerine kadar olan bölümdür. Gözlerin içine suyun ulaştırılması gerekmez. Ancak abdest alırken gözler sıkılmaz tamamen açık bırakılmaz. Normal bir şekilde yüz yıkanır. Dudaklar yumulduğu zaman dışarda kalan kısımlar yüzün sınırlarıdır. Sakal bıyık ve kaşın altına suyu ulaştırmak gereklidır.
  2-Kolları Yıkamak
  Parmak uçlarından kol dirseklerine kadar -dirsekler de dahil- olan kısmı bir defa yıkamak farzdır. Eğer iğne ucu kadar kuru bir yer kalırsa veya tırnağının altına suyu geçirmeyecek (hamur boya çamur vb.) bir madde bulunursa abdest alınmış sayılmaz. Ancak boyacıların tırnaklarındaki boyalardan kaçınmanın mümkün olmamasından dolayı bunlar abdeste zarar vermez. Tırnaklar parmak uçlarından dışarı taşacak kadar uzamış olursa o fazlalığı da yıkamak gerekir. Bir kimse abdest aldıktan sonra bu uzamış tırnağı keserse abdestini yenilemesi gerekmez. Parmakta yüzük var ve bu geniş ise abdest alırken bunu oynatmak sünnet eğer yüzük dar ve altına su geçirmeyecek kadar parmağa oturmuşsa onu oynatmak farzdır.
  3-Başı Meshetmek
  Mesh sözlükte eli bir şeyin üzerinden geçirmek demektir. Ibâdet hukukunda ise suyun bir vücut organına isâbet etmesidir. Başın meshedilmesindeki farz oranı alın miktarıdır. Bu miktar ise başın dörtte biridir. Meshederken üç veya daha fazla parmağı kullanmak gerekir. Iki parmakla yapılan mesh câiz değildir.
  Başa giyilen sarık veya takke üzerine meshetmek geçerli değildir. Kadınlar da baş örtüleri üzerine meshedemezler.
  4-Ayakları Yıkamak
  Sağlam ve çıplak ayakları topuklarıyla birlikte bir defa yıkamak farzdır. Yaralı veya mestle örtülü ayakları yıkamaya gerek olmayıp sadece meshetmek yeterlidir. Mâide Sûresi 6. âyette geçen topuk = ka'b ayağın iki tarafından inak kemiğine bitişik kemiktir. Rasûlullah (s.a.s.): "Vay ateşten o topukların haline... " (Buhârı Ilim 30; Vudû' 2729; Müslim Tahâre 25-2830; Ebû Davud Tahâre 46) buyurduğu ve ayakların tamamen yıkanmasını emrettiği bilinmektedir.
  Bir kimsenin ayağında yarık varsa ve o yarığa su sızdırmayan bir ilaç sürülmüşse o kimse ayağını yıkadığı zaman su yarığın altına geçmezse bu durumda su ayağa zarar verecekse abdest yerine getirilmiş sayılır ve bu câizdir. Ancak su zarar vermiyorsa abdest tam olarak alınmış sayılmaz. Dolayısıyla zarar vermediği takdirde yarıklara su ulaşacak şekilde yıkamak gereklidır .

 8. #8
  SoLuS
  SoLuS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ABDESTİN MEKRUHLARI1- Abdest alırken gereğinden fazla suyu boş yere tüketmek. 2- Gereği yokken suyu âdetâ âzaları mesheder gibi çok az kullanmak.
  3- Suyu abdest âzalarına hızlı çarpmak etrafa su sıçratmak.
  4- Abdest alırken gereksiz yere konuşmak.
  5- Ihtiyacı olmadığı halde abdest almak için başkasından yardım ve su dökmesini istemek.
  6- Temiz olmayan pis ve kirli bir yerde abdest almak.
  7- Abdestin sünnetlerini bilerek terk etmek.

 9. #9
  SoLuS
  SoLuS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ABDESTİN SÜNNETLERI1-Niyetle Başlamak Niyet bir şeyi yapmayı kalbinden geçirmektir. Kalpden niyet etmeden yalnız dil ile niyeti söylemek yeterli değildir. Abdest için niyet müstehap bir sünnettir. Ancak Şâfiî mezhebine göre niyet başlı başına bir ibâdet olduğundan abdeste niyet de farzdır. Bu sebeple niyetsiz abdest olamaz.
  2-Abdeste Besmele ile Başlamak
  Abdeste başlarken Allah'u Teâlâ'nın ismiyle yani besmele ile başlamak sünnettir. Rasûlullah (s.a.s.): "Allah'u Teâlâ'nın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti yoktur." (Ebû Davud Tahâre 48; Tirmizî Tahâre 20; Ibn Mâce Tahâre 41) buyurarak besmelenin faziletini belirtmiş olmaktadır. Besmeleyi abdeste başlarken okumak esastır. Çıplak bir hâlde iken veya tuvalette besmele okunmaz. Bir kimse abdestin başında "Lâilâhe illallah" veya "Elhamdülillah" dese besmele yerine geçer (Fetevâyı Hinddyye 17).
  3-Önce Bileklere Kadar Elleri Yıkamak
  Rasûl-i Ekrem (s.a.s.): "Sizden birisi uykusundan uyandığı zaman kat'iyyen elini yıkamadıkça su kabına daldırmasın. Çünkü o eli nerede gecelemiştir bilemez" (Buhârî Vudû' 26; Müslim Tahâre 87-88; Ebu Davud Tahare 49) buyurmuştur. Ayrıca insanın eli temizleme hususunda bir araçtır. Dolayısıyla ilkin onu temizlemeye başlamak sünnettir. Bilindiği üzere elleri dirseklere kadar yıkamak (dirsekler dahil) farzdır. Fakat önce bileklere kadar yıkamak tertip olarak sünnettir.
  4-Misvak Kullanmak
  Rasûlullah (s.a.s.): "Eğer ümmetime zorluk vereceğinden çekinmeseydim her namazdan önce onlara misvak kullanmayı mutlaka emrederdim." (Müslim Tahâre 15; Ahmed Ibn Hanbel II 250 400) buyurmaktadır. Dişleri parmakla yıkamak misvağın yerini tutmaz. Ancak misvak bulunmazsa sağ elin bir parmağı ile dişleri temizlemek misvak yerine geçerli olabilir.
  5-Ağzı Yıkamak
  Abdest alırken Rasûlullah (s.a.s.)'in ağzını üç defa yıkadığı (mazmaza yaptığı) bize ulaşan bilgiler arasındadır. Bunun sınırı suyun ağzın tamamını kaplamasıdır. Ayrıca her seferinde suyu yenilemek de sünnettir.
  6-Burnu Yıkamak
  Yine Hz. Peygamber (s.a.s.)'in abdest alırken burnuna da üç defa su çektiği bilinmektedir. Burna su çekerek sol eli ile suyu dışarıya verip yeniden su çekerek burnu sol el ile temizlemek sünnettir.
  7-Kulakların Meshedilmesi
  Baş meshedilirken kulakların da aynı şekilde sayılarak meshedilmesi sünnettir. Ayrı bir su ile meshedilmesini sünnet olarak kabul edenler de vardır.
  8-Yıkanması Gereken Uzuvları Üçer Defa Yıkamak
  Yıkanması farz olan yüz eller ve ayaklar gibi organlarımızı üçer kere yıkamak sünnettir. Bu organlarımızdan her birini yıkamaya başlayınca ilk yıkama farzdır. En sağlam ve geçerli görüşe göre ikinci yıkama ise sünnettir. Abdest alırken yıkanmakta olan organa su ulaşır ve ondan damla damla dökülüp akarsa yıkamanın tamam olduğu tam anlamıyla anlaşılır.
  9-Parmakların Arasını Yıkamak
  "Parmaklarınızın arasını hilâlleyiniz ki onların arasına Cehennem ateşi girmesin ve onları hilâllemesin" (Ebu Davud Tahâre 56 59; Tirmizî Tahâre 30; Savm 68; Nesâî Tahâre 91) buyuran Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bu buyruklarıyla belirtilen işi yapmak sünnet olmaktadır. Bu aynı zamanda farz olan yıkamanın da kâmil anlamda gerçekleşmesini sağlar.
  10-Sakalı Ovmak
  Abdest alırken sakalı bulunanların sakallarını parmaklarını sakalın içine sokarak alt taraftan üst tarafa doğru hareket ettirmesi hilâllemek olarak tanımlanmaktadır. Rasûlullah (s.a.s.): "Müşriklere muhâlefet edin bıyıkları kısaltın sakalı uzatın." (Müslim Tahâre 56; Ebû Davud Tahâre 29; Tirmîzî Edeb 14; Nesâi Zinet 1 56) buyurarak mü'minler için sakalın gerekçe ve önemini belirtmiş olmaktadır. Dolayısıyla mü'minler sakallarını sünnete göre uzatmak ve sakal bırakmak konusunda duyarlı olmak zorundadırlar.
  11-Abdest Almaya Sağ Taraftan Başlamak
  "Şüphesiz ki Allah'u Teâlâ her şeye sağldan başlanmasını sever. Hattâ ayakkabılar giyilirken ve çıkarılırken dahi" (Buhârî Vudû' 31) buyuran Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bu uyarısına göre de abdeste sağldan başlamak sünnettir.
  12-Tertibe Uymak
  Abdest alırken Mâide Sûresinde beyan buyurulan sıraya uymak ve bu sıraya göre abdest almak da sünnettir. Yani önce elleri ve akabınde yüzü yıkamak ardından da başı meshetmek ve en son olarak da ayakları yıkamaktır. Imam Şâfiî (rh.a) bu sıraya uymanın farz olduğu kanaatindedir. Şâfiî'nin bu içtihadı ile âlimler abdestin farzının altı olduğunu tesbit etmişlerdir ki bunlar şöylece sıralanmaktadır: Niyet ellerin yıkanması yüzün yıkanması başa meshedilmesi ayakların yıkanması ve tertibe uymaktır.
  13-Başın Tamamını Bir Defada Meshetmek
  Abdest alan bir kimse iki avucunu ve parmaklarını başının ön kısmından başlayarak arka kısmına kadar başın tamamını kaplayacak bir şekilde arkaya doğru çekerek mesheder. Bu sünnettir. Başın tamamını devamlı olarak meshetmek ve özürsüz bir şekilde terk etmek günah olur.
  Muvalât ise organları ara vermeden birbiri ardında yıkamak demektir. Öyle ki ılıman bir havada ilk yıkanan organ abdest tamamlanmadan kurumamalıdır.

 10. #10
  SoLuS
  SoLuS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ABDESTSİZ OLARAK YAPILMASI YASAK OLAN HUSUSLAR1- Namaz kılmak. 2- Kur'ân-ı Kerim'e el sürmek.
  3- Tilâvet secdesi yapmak.
  4- Cenâze namazı kılmak.
  5- Kâbe'yi tavaf etmektir.

Benzer Konular

 1. İslamiyet nedir? (Sorularla İslamiyet Editör)
  Konu Sahibi Gabar Forum Güzel Yazılar / Makaleler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Mart.2010, 08:04
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Ocak.2010, 10:10
 3. İslam Düşmanı
  Konu Sahibi Gabar Forum Güzel Şiirler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Nisan.2009, 21:30
 4. safii maliki tarihi
  Konu Sahibi By XaLO Forum Tarih
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Nisan.2009, 12:59

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •