Vikipedi, özgür ansiklopedi

Atla: kullan, ara

Bu maddedeki bazı bilgilerin kaynağı belirtilmemiştir. Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına bakabilirsiniz. Maddeye uygun biçimde kaynaklar ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. İslam


İslam Portalı

Allah’ın isimleri ya da Allah'ın 99 ismi (Arapça:***1575;***1614;***1604;***1571;***1614;***1587;** *1618;***1605;***1575;***1614;***1569;***1615; ***1575;***1604;***1618;***1581;***1615;***1587;** *1618;***1606;***1614;***1609;, El Esmâ ül Hüsnâ / En Güzel İsimler), Kur’an ve Hadislerde Allah’a izafe edilen fiil veya sıfatlardan türetilmiş veya doğrudan Allah'ı ifade amacıyla kullanılmış olan isimlerdir. Sayıları 99’la sınırlı olmamasına rağmen İslami mistisizmde meşhur olan 99 tanesi bir araya getirilerek çeşitli ritüel ve dualarda kullanılır.
Konu başlıkları

[gizle]
Kur'anda [değiştir]

Esma-ül Hüsna deyimi Kuran'da Araf 180. Ayetinden alıntı olarak kullanılır; "En güzel isimler Allah'ındır. O'na, o güzel isimleriyle seslenin. Ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları terkedin. " (Âraf-180)
İnanış [değiştir]


İslam mitolojisinde belirli sayıda tekrar edilerek nazar ve büyü tedavilerinde veya duaların kabul edilmesi amacıyla kullanılır. Kuran'da rakam olarak yer almadığı için Allah'ı 99 isimle anmayı hurafe olarak görenler de vardır. İslam toplumunda Allah’ın isimleri bu 99 isimden ibaret değildir. Bunların dışında Hüda, Hazreti Yezdan, Çalab gibi isimler de Allah’ için kullanılırlar. İsimlerin bir kısmı Arapça dışından gelen Muarreb isimlerdir; Rahman, Hüda (Hadi isminin kaynağı), Aziz (Aziz ve Muiz isminin kaynağı) vb. [1]
Mitolojik etkiler [değiştir]

Bu isimlerden bazıları insansı (antropomorfik) özellikler taşır: Müntakim (intikam alan), Mütekebbir (kibirlenen), Sabur ( sabırlı) vb. İhlas suresinde geçen ve Allah’ı anlatmak için kullanılan Ahad, Samed kelimeleriyle diğer surelerde geçen Aziz (din), Rahman gibi isimler ise islam öncesi dönemde Ortadoğu ve komşuluklarında tapınılagelmekte olan bazı tanrılara verilmiş olan isimlerin aynısı veya yakın fonetiğe sahip olmaları dolayısıyla tektanrıcılık açısından eleştirilen isimlerdir.
Muazzez İlmiye Çığ bir örnekle bunun tek tanrıcılığa giden yolda gerçekleştirilen değişimlerden birisi olduğunu kaydeder. O’na göre çoktanrıcı olan Sümerler daha sonra bu tanrıların isimlerini Marduk üzerinde toplarlar ve Marduk’un 50 kadar ismi olur. İlmiye çığ aynı eğilimin Allah’ın isimleri konusunda da yaşandığını söyler ve bir araştırmacının Ahad ve Samet isimlerinin Allah’a atfedilmesi konusundaki analizini aktarır. [2]
Tercüme edilmesi [değiştir]

Tercümelerde isimlerin bir Arapçada kullanılmayan ve kısmına zorlama olduğu hissi veren anlamlar verilirken bazı isimler de tenzih amacıyla birtakım değişiklikler yapılarak anlamlandırılır. Birinci guruba ahad, samed, rahman, aziz, ikinci guruba da celil, sabur, mütekebbir, mümin, dar gibi isimler örnek gösterilebilir. Örneğin mümin, ismi fail olduğu ve güvenen, inanan anlamına geldiği halde ismi mef'ul olarak güvenilen anlamı verilir.
Allah'ın 99 İsmi [değiştir]

NoİsimArapçasıAçıklama1Allah***1575;***1604;***1604;***1607;El-İlah, Allah2Rahmân***1575;***1604;***1585;***1581;***1605;***1606;Rahman, rahmet sâhibi3Rahîm***1575;***1604;***1585;***1581;***1610;***1605;Acıyan, merhamet eden4Adil***1575;***1604;***1593;***1583;***1604;Adil olan5Afüv***1575;***1604;***1593;***1601;***1608;Affedici6Âhir***1575;***1604;***1570;***1582;***1585;Son7Alîm***1575;***1604;***1593;***1604;***1610;***1605;Bilen8Aliyy***1575;***1604;***1593;***1604;***1610;Üstün9Azîm***1575;***1604;***1593;***1592;***1610;***1605;Büyük10Azîz***1575;***1604;***1593;***1586;***1610;***1586;Aziz, izzetli.11Bâis***1575;***1604;***1576;***1575;***1593;***1579;'Seçip ortaya çıkaran'.12Bâkî***1575;***1604;***1576;***1575;***1602;***1610;Sonsuz13Bâri***1575;***1604;***1576;***1575;***1585;***1574;Yaratan14Basîr***1575;***1604;***1576;***1589;***1610;***1585;Gören.15Bâsit***1575;***1604;***1576;***1575;***1587;***1591;Ferahlatan, yayan16Bâtın***1575;***1604;***1576;***1575;***1591;***1606;Görünmeyen17Bedî***1575;***1604;***1576;***1583;***1610;***1593;Örneksiz yaratan.18Berr***1575;***1604;***1576;***1614;***1585;***1617;İyilik yapan.19Câmi***1575;***1604;***1580;***1575;***1605;***1593;Toparlayan.20Cebbâr***1575;***1604;***1580;***1576;***1617;***1575;** *1585;Güç kullanan.21Celîl***1575;***1604;***1580;***1604;***1610;***1604;Hiddetli.22Dâr***1575;***1604;***1590;***1575;***1585;Zarar veren23Evvel***1575;***1604;***1571;***1608;***1617;***1604;İlk olan24Fettâh***1575;***1604;***1601;***1578;***1617;***1575;** *1581;Açan, genişlik verici25Gaffâr***1575;***1604;***1594;***1601;***1617;***1575;** *1585;Bağışlayıcı.26Gafûr***1575;***1604;***1594;***1601;***1608;***1585;Affeden.27Ganî***1575;***1604;***1594;***1606;***1610;Zengin28Habîr***1575;***1604;***1582;***1576;***1610;***1585;Haberdar29Hâdî***1575;***1604;***1607;***1575;***1583;***1610;Hidayet verici.30Hâfıd***1575;***1604;***1582;***1575;***1601;***1590;Perişan eden.31Hafîz***1575;***1604;***1581;***1601;***1610;***1592;Koruyucu32Hakem***1575;***1604;***1581;***1603;***1605;Hakem33Hakîm***1575;***1604;***1581;***1603;***1610;***1605;Hikmetli34Hakk***1575;***1604;***1581;***1602;***1617;Gerçek, hakîkat.35Hâlik***1575;***1604;***1582;***1575;***1604;***1602;Yaratıcı.36Halîm***1575;***1604;***1581;***1604;***1610;***1605;Yumuşak muamele eden.37Hamîd***1575;***1604;***1581;***1605;***1610;***1583;Övülen38Hasîb***1575;***1604;***1581;***1587;***1610;***1576;Hesap gören39Hayy***1575;***1604;***1581;***1610;***1617;Diri40K***257;bid***1575;***1604;***1602;***1575;***1576;***1590;Alan (Can alan), sıkan.41K***257;dir***1575;***1604;***1602;***1575;***1583;***1585;Kudretli42Kahhâr***1575;***1604;***1602;***1607;***1617;***1575;** *1585;Kahreden.43Kaviyy***1575;***1604;***1602;***1608;***1610;***1617;Kuvvetli44Kayyûm***1575;***1604;***1602;***1610;***1617;***1608;** *1605;Ayakta tutan.45Kebîr***1575;***1604;***1603;***1576;***1610;***1585;Büyük.46Kerîm***1575;***1604;***1603;***1585;***1610;***1605;Cömert.47Kuddüs***1575;***1604;***1602;***1583;***1617;***1608;** *1587;Tertemiz.48Latîf***1575;***1604;***1604;***1591;***1610;***1601;İnce, letafetli49Mâcid***1575;***1604;***1605;***1575;***1580;***1583;Şânlı.50Mâlik-ül Mülk***1605;***1575;***1604;***1603; ***1575;***1604;***1605;***1604;***1603;Mülkün sâhibi.51Mâni***1575;***1604;***1605;***1575;***1606;***1593;Engel olan.52Mecîd***1575;***1604;***1605;***1580;***1610;***1583;Şerefli.53Melik***1575;***1604;***1605;***1604;***1603;Hükümdar.54Metîn***1575;***1604;***1605;***1578;***1610;***1606;Sağlam.55Mu'ahhir***1575;***1604;***1605;***1572;***1582;***1617;** *1585;Geride bırakan, erteleyen56Mucîb***1575;***1604;***1605;***1580;***1610;***1576;İcâbet eden.57Muğnî***1575;***1604;***1605;***1594;***1606;***1610;Zenginleştiren58Muhsî***1575;***1604;***1605;***1581;***1587;***1610;Sayan59Muhyî***1575;***1604;***1605;***1581;***1610;***1610;Dirilten.60Muîd***1575;***1604;***1605;***1593;***1610;***1583;Döndüren61Muiz***1575;***1604;***1605;***1593;***1586;İzzet veren62Mukaddim***1575;***1604;***1605;***1602;***1583;***1617;** *1605;Öne geçiren.63Mukît***1575;***1604;***1605;***1602;***1610;***1578;Besleyen.64Muksit***1575;***1604;***1605;***1602;***1587;***1591;Dürüst veya tasarruflu65Muktedir***1575;***1604;***1605;***1602;***1578;***1583;** *1585;İktidar sahibi.66Musavvir***1575;***1604;***1605;***1589;***1608;***1585;Tasarımlayan, şekillendiren.67Mübdî'***1575;***1604;***1605;***1576;***1583;***1609;** *1569;Varlık veren68Müheymin***1575;***1604;***1605;***1607;***1610;***1618;** *1605;***1606;Belirleyici.69Mü'min***1575;***1604;***1605;***1572;***1605;***1606;Güvenen70Mümît***1575;***1604;***1605;***1605;***1610;***1578;Can alan.71Müntakim***1575;***1604;***1605;***1606;***1578;***1602;** *1605;İntikam alan72Müteâli***1575;***1604;***1605;***1578;***1593;***1575;** *1604;***1616;Yüce73Mütekebbir***1575;***1604;***1605;***1578;***1603;***1576;** *1617;***1585;Büyüklenen74Müzil***1575;***1604;***1605;***1584;***1604;Zillet veren.75Nâfi***1575;***1604;***1606;***1575;***1601;***1593;Faydalandıran.76Nûr***1575;***1604;***1606;***1608;***1585;Nur, Işık77Râfi***1575;***1604;***1585;***1575;***1601;***1593;Yücelten.78Rakîb***1575;***1604;***1585;***1602;***1610;***1576;Kontrol ve gözetim altında bulunduran.79Ra'ûf***1575;***1604;***1585;***1572;***1608;***1601;Esirgeyen.80Reşîd***1575;***1604;***1585;***1588;***1610;***1583;Doğru yola eriştiren.81Rezzâk***1575;***1604;***1585;***1586;***1617;***1575;** *1602;Rızıklandıran.82Sabûr***1575;***1604;***1589;***1576;***1608;***1585;Sabırlı olan.83Samed***1575;***1604;***1589;***1605;***1583;Samed84Şehîd***1575;***1604;***1588;***1607;***1610;***1583;Şâhit.85Şekûr***1575;***1604;***1588;***1603;***1608;***1585;Teşekkür eden86Sel***257;m***1575;***1604;***1587;***1604;***1575;***1605;Esenlik kaynağı.87Semî***1575;***1604;***1587;***1605;***1610;***1593;İşiten.88Tevvâb***1575;***1604;***1578;***1608;***1617;***1575;** *1576;Tövbelere kucak açan.89Vâcid***1575;***1604;***1608;***1575;***1580;***1583;İcâd eyleyen, varlığı kendinden olan90Vâhid***1575;***1604;***1608;***1575;***1581;***1583;Bir91Vâlî***1575;***1604;***1608;***1575;***1604;***1610;Yöneten.92Vâris***1575;***1604;***1608;***1575;***1585;***1579;Bütün servetlerin gerçek sâhibi93Vâsi***1575;***1604;***1608;***1575;***1587;***1593;Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan94Vedûd***1575;***1604;***1608;***1583;***1608;***1583;Sevilen.95Vehhâb***1575;***1604;***1608;***1607;***1617;***1575;** *1576;Karşılıksız bolca veren.96Vekîl***1575;***1604;***1608;***1603;***1610;***1604;Vekil kılınan97Velî***1575;***1604;***1608;***1604;***1610;Veli, dost98Zâhir***1575;***1604;***1592;***1575;***1607;***1585;Aşikâr olan99Zülcelâl-i vel-İkrâm***1584;***1608; ***1575;***1604;***1580;***1604;***1575;***1604; ***1608;***1575;***1604;***1573;***1603;***1585;** *1575;***1605;Şanlı ve İkrâmlı.