6 zincir çekilerek başlanır.

İlk zincire başına dolamadan batırılır.

Başına dolayarak ikisi bir arada çekilir ve birleştirerek halka yapılır.

3 adet zincir çekilir ve 3’lü tırabzan yapılır.

4 adet 3’lü tırabzan yapılır.

3 zincir çekilerek halkaya başına dolamadan batırılır.

Bu şekilde çiçeğin yaprakları oluşturulur.

Aynı şekilde dört adet yaprak yapılır.

İç çiçeğin bitmiş hali…

Çiçeğin iki yaprağının arasından 7 adet zincir çekilir.

1. yaprağın bitiminden arkasına başına dolamadan batırılır.

İkisi tek seferde çekilir.

Bütün yapraklarına aynı işlem yapılır.


aprakların sayısı kadar zincir eklenir. (Arkadan görünüşü)

3 adet zincir çekilir.

Başına dolayarak batırılır ve 3’lü tırabzan yapılır.

Her küçük yaprağın arkasına büyük yapraklar yapılır.

2’li çiçeğin bitmiş hali…