ÇOCUK VE SANATÇocuk için sanat bir iletişim aracıdır. Çocuk şarkı söyleyerek, resim yaparak, dans ederek çevresindekilere bir şeyler anlatır. Biz eğitimcilerin görevi müzik, drama, film, tiyatro gibi sanatsal anlatım yollarıyla çocuğun iletişim kurmasını sağlamaktır.

Çocuk sanat yoluyla bilgiye ulaşmayı, sorun çözmeyi, eleştirel düşünmeyi, birlikte yaşamayı, birey olmayı öğrenir.

Çocuğun büyüdükçe, daha bilinçli olarak, yaparak ya da izleyerek yaratıcı eylem içine girmesi ve sanatı yavaş yavaş bütün yönleriyle öğrenmesi gereklidir.

Çok küçük yaştan başlayarak önce ailede sonra okul öncesi eğitimde ve daha sonra temel eğitimde sanat ve kültür eğitimi her aşamada sürmelidir.


Çocuğun beden sağlığına olduğu kadar düşünsel, duygusal ve ruhsal sağlığına da özen gösterilmelidir. Aile ve okul yanında toplumun her kesimi, kültür kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri çocuğun kültür ve sanat eğitimine katkıda bulunmalıdır. Alanın adı resim, müzik ya da drama ile sınırlandırılmamalı, en geniş anlam içeren tanımı ile “Sanat ve Kültür Eğitimi” evde, okulda, okul dışında sürmeli çocuğun yaşamının ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Geleceğini hazırlamak için elimizden gelen özeni göstermek zorunda olduğumuz çocuklara tarihi ve sanatı tanıtmaya ve sevdirmeye, eğlendirerek bıktırmadan ve yaratıcı gücünü kısıtlamadan öğretmeye yaşamın ilk basamaklarından başlanması kaçınılmazdır.