Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesinde kız çocuklarının kaliteli bir ilköğretime erişimleri önündeki engelleri tüm boyutlarıyla ele almaya ve ortadan kaldırmaya yönelik olarak çalışmalar yürütülmüştür. “Türkiye’de İlköğretim Okullarında Okulu Terk ve İzlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikalar" araştırması bu proje kapsamında gerçekleştirilmiş ve sorunun terk boyutunu ele almıştır.
Doç. Dr. Fatoş Gökşen, Yard. Doç. Dr. Zeynep Cemalcılar ve Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından gerçekleştirilen bu araştırma nitel ve nicel bulguları ile sorunun arkasında yatan nedenleri irdelemekte ve sonuç bölümünde yer alan politika önerileri ile sorunun çözümüne katkı yapmayı amaçlamaktadır.