Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Çocuğum ve Ben Seminer”leriyle çocuklarını okula göndermeme veya okuldan alma riski olan anne- babalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu seminerlerle okuyan ve gelişimi desteklenen çocuk ile okumayan ve gelişimi desteklenmeyen çocuk arasındaki hayat çizgisinin nasıl farklılaşabildiğinin üzerinde durulmakta ve örnekler verilmektedir. Özellikle kız çocuklarını ilköğretimin 3. veya 5. sınıfından almaya eğilimi olan ailelere ulaşılması hedeflenmiştir. Seminerlerde 0-6 yaş arasındaki gelişimin özellikleri ve bu gelişimin desteklenebileceği yollarla birlikte kızlar için eğitimin önemini vurgulayan bir kitapçık dağıtılmıştır. Ayrıca, ailelere burs gibi destekler için başvurabilecekleri kurumlar hakkında bilgi verilmiştir.
Seminerin içeriği iki kısımdan oluşmaktadır.

  • Çocuk Gelişimi ve Anne Babanın Rolü: Bu bölümde çocuğun doğumundan itibaren onun gelişimini etkileyen faktörler, çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişiminin nasıl gerçekleştiği ve gelişim alanlarında anne-babaların çocuklarını nasıl destekleyeceği vurgulanmaktadır.
  • Eğitimin Önemi ve Cinsiyet Ayrımcılığı: Bu bölümde ise, okula gitmenin bireyin hayatındaki önemi, okula giden ve gitmeyen çocuğun gelişimindeki farklılıklar vurgulanmaktadır. Büyüme sürecinde kız ve erkek çocuklara yönelik farklı tutumlara ve bunların çocukların hayatındaki etkisine dikkat çekilmektedir.
Eylül 2005-Haziran 2007 tarihleri arasında proje kapsamında 61 Anne Baba Semineri düzenlenerek 2.400 kişiye ulaşılmıştır.