Avrupa Birliği’nin “Toplumsal Cinsiyetin Kalkınma Programları ile Bütünleştirilmesi” programı altında yürütülmüş olan "Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi" AÇEV’in koordinasyonunda Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir. 2005 yılı Ocak ayında başlayan ve 3,5 yıl süren proje Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul illerinde uygulanmıştır.
Bu projede Türkiye’de kız çocuklarının ve kadınların eğitim hizmetlerine ulaşması ve toplumsal hayata katılımlarının önündeki engellerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Projenin üç farklı çalışma alanı vardır:

  • Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için topluma yönelik çalışmalar
  • Okuma yazma bilmeyen kadınların toplumsal hayata katılımını artırmaya yönelik çalışmalar ve
  • Kız çocuklarının okullulaşmasına yönelik politikaların geliştirilmesi çalışmaları.
2005 yılından bu yana 4 ilde yürütülen saha çalışmaları sonucunda 592 kurs açılmış ve 10.428 kişiye okuma yazma eğitimi verilmiştir.