Tabuta su sıkmak nedir? Hangi dindensiniz namussuzlar?
Alçak korkaklar, terbiyesiz saygısızlar...

Gerçekten tabuta su sıkmak nedir yani?