Biyoloji Bölümü Lisans Dersleri Listesi (Birinci ve İkinci Öğretim)Biyoloji Bölümü Lisans Dersleri Listesi (Birinci ve İkinci Öğretim)
Birinci Yıl
I. Yarıyıl (Saat/Hafta)
Kodu
Dersin Adı


Teorik
Lab
Kredi
Tipi
101
Genel Biyoloji I

4
0
4
Zorunlu
103
Genel Kimya I

4
0
4
Zorunlu
105
Matematik

4
0
4
Zorunlu
111
İngilizce Okuma ve Konuşmayı Geliştirme I

3
0
3
Zorunlu
151
Genel Biyoloji Lab I

0
4
2
Zorunlu
153
Genel Kimya Lab I

0
2
1
Zorunlu
113
Türkçe I

2
0
2
Zorunlu
115
Yabancilar İçin Türkçe I

4
0
4
Zorunlu


Toplam

21
6
24II. Yarıyıl (Saat/Hafta)
Kodu
Dersin Adı

Teorik
Lab
Kredi
Tipi
102
Genel Biyoloji II

4
0
4
Zorunlu
104
Genel Kimya II

4
0
4
Zorunlu
110
Fizik

3
2
4
Zorunlu
112
İngilizce Okuma ve Konuşmayı Geliştirme II

3
0
3
Zorunlu
152
Genel Biyoloji Lab II

0
4
2
Zorunlu
154
Genel Kimya Lab II

0
2
1
Zorunlu
114
Türkçe II

2
0
2
Zorunlu
116
Yabancilar İçin Türkçe II

4
0
4
Zorunlu


Toplam
20
8
24

İkinci Yıl
III. Yarıyıl (Saat/Hafta)

Kodu
Dersin Adı


Teorik
Lab
Kredi
Tipi

201
Organik Kimya

3
2
4
Zorunlu
203
Biyokimya I

3
2
4
Zorunlu
205
Sitoloji

2
2
3
Zorunlu
207
Hayvanlar Alemi

3
2
4
Zorunlu
209
Atatürk İlkeleri I

2
0
2
Zorunlu
211
Bitki Anatomisi

2
2
3
Zorunlu


Toplam
15
10
20

IV. Yarıyıl (Saat/Hafta)

Kodu
Dersin Adı

Teorik
Lab
Kredi
Tipi
202
Biyokimya II

3
2
4
Zorunlu
206
Bitkiler Alemi

3
2
4
Zorunlu
208
Histoloji

2
2
3
Zorunlu
210
Bilimsel Çalışmalarda Bilgisayar Uygulamaları

2
2
3
Zorunlu
212
Atatürk İlkeleri II

2
0
2
Zorunlu


Toplam
12
8
16


Üçüncü Yıl
V. Yarıyıl (Saat/Hafta)


Kodu
Dersin Adı

Teorik
Lab
Kredi
Tipi

301
Genetik

3
2
4
Zorunlu
303
Hayvan Fizyolojisi

4
2
5
Zorunlu
305
Mikrobiyoloji

3
2
4
Zorunlu
309
Akuatik Ekoloji

2
2
3
Seçmeli
310
Hayvan Embriyolojisi

3
0
3
Seçmeli
311
Omurgasızlar Biyolojisi

2
2
3
Seçmeli
313
Algoloji

2
2
3
Seçmeli
315
Mantarlar Biyolojisi

2
2
3
Seçmeli
317
Monera ve Protista

2
2
3
Seçmeli
319
Bitkiler: Şifa ve Sihir

3
0
3
Seçmeli


Toplam
10+
6+
16VI. Yarıyıl (Saat/Hafta)

Kodu
Dersin Adı
Teorik

Lab
Kredi
Tipi
302
Moleküler Genetik

3
2
4
Zorunlu
304
Bitki Fizyolojisi

4
2
5
Zorunlu
306
Ekoloji

3
2
4
Zorunlu
308
Klinik Fizyoloji

3
0
3
Seçmeli
312
Çevre Biyolojisi

3
0
3
Seçmeli
314
Entomoloji

2
2
3
Seçmeli
316
Enzimoloji

3
0
3
Seçmeli
318
Biyolojide Arazi Çalışmaları

0
6
3
Seçmeli
320
Sosyal Psikoloji

3
0
3
Seçmeli
322
Grup Süreçleri

3
0
3
Seçmeli
324
Introduction to Sociology

3
0
3
Seçmeli
326
Psychology of Learn Memory

3
0
3
Seçmeli
328
Eğrelti ve Karayosunları Biyolojisi

2
2
3
Seçmeli
330
Omurgalılar Biyolojisi

2
2
3
Seçmeli
332
Tohumlu Bitkiler Biyolojisi

2
2
3
Seçmeli
334
Bitkilerde Moleküler Biyoloji Uygulamaları
3
0
3
Seçmeli
336
Bilimsel Araştırmaya Giriş
3
0
3
Seçmeli
338
Biyolojik Bilimlerde Toplam Kalite Yönetimi
3
0
3
Seçmeli


Toplam
10+
6+
16

Dördüncü Yıl
VII. Yarıyıl (Saat/Hafta)


Kodu
Dersin Adı

Teorik
Lab
Kredi
Tipi

401
Biyometri

2
2
3
Zorunlu
405
Hayvan Coğrafyası

3
0
3
Seçmeli
407
Türkiye Vejetasyonu

3
0
3
Seçmeli
409
Hücre Fizyolojisi

3
0
3
Seçmeli
411
Bağımsız Çalışma

1
4
3
Seçmeli
413
Hemotoloji

2
2
3
Seçmeli
415
Farmakoloji

3
0
3
Seçmeli
417
Biyoteknoloji

3
0
3
Seçmeli
419
Parazitoloji

2
2
3
Seçmeli
421
Klinik ve Tıbbi Yönleriyle Biyokimya
3
0
3
Seçmeli
423
Dendroloji

2
2
3
Seçmeli
425
Endüstriyel Mikrobiyoloji

2
2
3
Seçmeli
427
Hayvan Davranışları

3
0
3
Seçmeli
429
Bitki Büyüme ve Gelişmesi
3
0
3
Seçmeli
431
Fitopatoloji

2
2
3
Seçmeli
433
Viroloji

2
2
3
Seçmeli
435
İnsan Genetiği

3
0
3
Seçmeli
437
Radyobioloji

3
0
3
Seçmeli
439
Hayvan Üreme Fizyolojisi

3
0
3
Seçmeli
441
Entomolojide Müze Teknikleri
1
4
3
Seçmeli
443
Genler İşbaşında

3
0
3
Seçmeli
445
Bilim Tarihi

3
0
3
Seçmeli


Toplam
2+
2+
15VIII. Yarıyıl (Saat/Hafta)

Kodu
Dersin Adı

Teorik
Lab
Kredi
Tipi
402
Evrim

3
0
3
Zorunlu
404
Bitki Doku Kültürleri

3
0
3
Seçmeli
406
Endokrinoloji

3
0
3
Seçmeli
408
İmmünobiyoloji

3
0
3
Seçmeli
410
Limnoloji

3
0
3
Seçmeli
412
Mikroskopi Teknikleri

1
4
3
Seçmeli
414
Kanser Biyolojisi

3
0
3
Seçmeli
416
Populasayon Genetiği

3
0
3
Seçmeli
418
Antibyotikler

3
0
3
Seçmeli
420
Bitki Coğrafyası

3
0
3
Seçmeli
422
Kromozom Çalışma Teknikleri

2
2
3
Seçmeli
424
Bakteri Fizyolojisi

2
2
3
Seçmeli
426
Bitki Genetiği ve Islahı

3
0
3
Seçmeli
428
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

3
0
3
Seçmeli
430
Ekonomik Botanik

3
0
3
Seçmeli
432
Bitkisel Gen Kaynakları

3
0
3
Seçmeli
434
Tıbbi Mikrobiyoloji

2
2
3
Seçmeli
436
Herbaryum Tenikleri

1
4
3
Seçmeli
438
Rekombinant DNA Teknikleri
3
0
3
Seçmeli
440
Palinoloji

2
2
3
Seçmeli
442
Biyolojik Veri Tabanları

3
0
3
Seçmeli
444
Memeliler Fizyolojisi

3
0
3
Seçmeli

446
Çevre Bilimi

2
2
3
Seçmeli
448
Balık Fizyolojisi
3
0
3
Seçmeli

449
İç Su Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler
450
Balık Üretiminde Su Kalitesi Kontrolü
3
0
3
Seçmeli

Biyoloji Bölümü – Derslerin Adları ve İçerikleri
101 Genel Biyoloji I
Bilim nedir? Bilimsel çalışma nasıl yapılır? Biyoloji kavramı. Canlılığın başlangıcı. Canlılığın kimyasal temeli. Canlılığın hücresel temeli. Canlı sistemlerde enerji. Hücre bölünmesi. Genetik.
102 Genel Biyoloji II
Bitki sistemleri: Hücreler, dokular, sistemler, üreme, embriyoloji, büyüme ve gelişme. Hayvan sistemleri: Hücreler, dokular, organlar, sinir, sindirim, solunum, dolaşım sistemleri, üreme ve gelişme, Evrim ve çeşitlilik, populasyon genetiği, türleşme: Monera’lar, Protist’ler, Mantarlar, Bitkiler, Hayvanlar, Ekoloji ve davranış: Populasyon ekolojisi, ekosistemler, biyosfer, hayvan davranışları.
103 Genel Kimya I
Metrik sistem, atomik teoriye giriş, stokiyometri, kimyasal formüller ve kimyasal eşitlikler, termokimya, atomların elektronik yapıları, atomların ve iyonik bağların özellikleri, kovalent bağlar, moleküler geometri, moleküler orbitals, gazlar, sıvılar ve çözeltiler, oksidasyon/redüksiyon tepkimeleri gibi temel kimya konuları.
104 Genel Kimya II
Çözeltiler, sulu çözeltilerdeki reaksiyonlar, kimyasal kinetik, kimyasal denge, baz ve asit teorileri, iyonik denge, kimyasal termodinamiğin ve elektrokimyanın elemanları.


105 Matematik
İlişkiler, fonksiyonlar, fonksiyonların garfiği, trigonometrik fonksiyonlar, ters fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türevler, eğri çizimleri, optimizasyon problemleri.110 Fizik
Ölçüm, doğru boyunca hareket, vektörler, iki boyutlu hareket, güç ve hareket, parikül dinamiği, iş ve kinetik enerji, enerjinin korunması, elektrik yükü, Coulomb kanunu, elektrik alanı, Gauss kanunu.
111 İngilizce Okuma ve Konuşmayı Geliştirme I
Kelimelerin anlamlarını tahmin etme, ana fikir, çıkarsama oluşturma, paragraf organizasyonu, özet yazma, temel okuma becerileri, serbest okuma faaliyetleri.
112 İngilizce Okuma ve Konuşmayı Geliştirme II
Metin yazma, bütünlük ve tutarlılık, tasarlama, giriş, sonuç, metin başlığı, model metinler.
113 Türkçe I
Dil, yeryüzündeki diller ve dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi devirleri ve gelişmesi, Türk yazı dilinin tarihi gelişmesi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, dil bilgisi, ses bilgisi, Türkçe’deki sesler, Türkçe’deki seslerin sınıflandırılması, seslerin birleşmesi, Türkçe’nin ses özellikleri, Türkçe’deki kelimelerin ses yapısı, söz ezgisi, imla ve noktalama, Türkçe kelimelerin şekil yapısı, kelime yapımı.
114 Türkçe II
Anlam ve görev bakımından kelimeler, kelime tahlili, kelime grupları, cümle, cümle tahlili, sözlü ve yazılı anlatım, anlatım bozukları, anlatım bozuklarının giderilmesi.

152 Genel Biyoloji Lab II
Fermantasyon ve Fotosentezin analizi. Çeşitli bitki ve hayvan dokularında enzimatik aktivitenin aranması. Hücre bölünmesi, mitoz ve mayazun analizi. Temel bitki ve hayvan dokularının analizi.


151 Genel Biyoloji Lab I
Mikroskopun tanımı. Mikroskopun kullanımı. Hücre kavramı. Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılmalı mikroskopik analizi. Serbest ve doku halinde hücre analizi. Bitkilerde metabolizma ürünlerinin analizi. Plazmoliz ve turgorun deneysel analizi. Protozoa kültürü hazırlanması ve analizi.
153 Genel Kimya Lab I
Laboratuvar tekniklerine giriş, maddelerin özelliklerine göre tanımlanması, belli oranlar kanunu, bazı elementlerin flame spektrumu, katıların, sıvıların ve gazların yoğunlukları, kristal bir maddenin formülünün belirlenmesi, bir metalin kütle eşitliği, bir metalin spesifik ısısının belirlenmesi, gazlar, ve oksidasyon/redüksiyon tepkimeleri.154 Genel Kimya Lab II
Çözeltiler, donma noktası azalmasından molar kütle, elektrokimyasal hücreler, kimyasal kinetik: bir reaksiyonun oran (hız) ve sırasının belirlenmesi ile sıcaklığın bir reaksiyon üzerine etkisinin belirlenmesi, kimyasal denge ve çözünürlük ürününün belirlenmesi, seyreltme ısısının ve nötralizasyon ısısının belirlenmesi, pH ve göstergeler, asit-baz titrasyonları, koordinasyon maddeleri, anyon ve katyonların kalitatif analizi, organic bileşikler.

201 Organik Kimya
Madde sınıflandırmasından ziyade mekanik temele dayalı olarak geliştirilmiş modern organik kimya dersi. Dersin konuları, ayrıca öğrencilere organik maddelerin spektroskopik tanımlamalarını göstermektedir.

202 Biyokimya II
Metabolizma. Karbohidrat metabolizması. Sitrikasit döngüsü. Oksidatif fosforilasyon. Pentozfosfat yolu. Yağ asitlerinin oksidasyonu. Yağların biyosentezi. Aminoasitlerin oksidasyonu. Fotosentez. Proteinlerin çeşitli yöntemlerle saflaştırılması ve jel elektroforezi, kolon kromatografisi gibi yöntemlerle analizi. Çeşitli bitki ve hayvan dokularından enzimlerin saflaştırılması ve saflaştırılan enzimlerin kinetik analizi. Bakterilerden Restriksiyon enzimi saflaştırılması ve biyolojik etkisinin araştırılması. DNA izolasyonu ve agaroz jel elektroforezi ile analizi. Fotosentetik pigmentlerin saflaştırılması ve spektroskopik analizi.

203 Biyokimya I
Hücrenin biyokimyasal temeli. Aminoasitler ve proteinler. Karbonhidratlar. Yağlar. Nükleikasitler. Genetik şifre. Enzimler. Koenzimler. Biyokimyasal reaksiyonlarda enerji. Biyokimyada temel kavramlar. Asidite (pH kavramı). Tampon çözeltilerin hazırlanması. Karbonhidratların analizi. Mono-di- ve polisakkoritlerin tanınması ve analizi Protein tayini. Lipid tayini ve çeşitli lipid sınıflarının analizi vitamin tayini.

205 Sitoloji
Canlılığın hücresel temeli. Hücre organelleri. Hücre zarı. Hücre duvarı. Çekirdek. Proyarkot hücreler. Ökaryot hücreler. Hayvan hücreleri. Bitki hücreleri.

206 Bitkiler Alemi
Bitki taksonomisinin genel prensipleri. Nomenklatür. Karakter ve teşhis. Morfolojik, anatomik, embriyolojik, palinolojik, sitolojik, genetik, fizyolojik ve ekolojik kanıtlar. Çeşitli bitki grupları ve familyaları. Çeşitli tohumlu ve tohumsuz bitki gruplarının tanıtılması ve tayin anahtarlarının bulunması.

207 Hayvanlar Alemi
Hayvan taksonomisinin genel prensipleri. Nomenklatür. Omurgasız hayvanlar. Omurgalı hayvanlar. Çeşitli omurgalı ve omurgasız hayvan gruplarının tanıtılması ve tayin anahtarlarının kullanılması.

208 Histoloji
Çeşitli hayvansal dokular. Epitel doku, bağ doku, kas dokusu, sinir dokusu, Organ sistemleri.

209 Atatürk İlkeleri I
A.İ.İ.T. dersini okumanın amacı, İnkilap ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I.Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını hazırlayan nedenler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu’nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış, Atatürk’ün kişiliği ve Samsun’a çıkış, Milli Mücadeleye hazırlık dönemi (kongreler, T.B.M.M.’nin açılışı) ve savaşlar dönemi, saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması, Cumhuriyet’in İlanı.

210 Bilimsel Çalışmalarda Bilgisayar Uygulamaları
İşletim sistemleri, örneğin Windows 98, Windows 2000, Unix, Linux, Windows 98 ile Windows 2000’nin karşılaştırılması, iletim sistemlerinin avantaj ve dezavantajları, Word ve Excel gibi ofis uygulamaları.

211 Bitki Anatomisi
Bitkilerde bölünür ve daimi dokular: Meristemler¸destek dokusu, iletim dokusu, salgı dokusu, koruyucu doku. Kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum.

212 Atatürk İlkeleri II
Halifeliğin kaldırılışı, eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik, hukuk alanda yapılan yeniliklerle çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşturulması, Cumhuruyet’in temel nitelikleri; Cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik, inkilapçılık, milliyetçilik ve bütünleyici ilkeler. 1923-1938 döneminde Türk dış politikası, II.Dünya Savaşı ve sonuçları.

301 Genetik
Katılımın prensipleri. Mendel genetiği: Mendel prensipleri. Olasılık. Baskınlık- çekiniklik. Gen çiftleri arasındaki ilişkiler. Genlerin çoklu etkisi. Fenotipe çevrenin etkisi. Kesikli ve devamlı varyasyonlar. Kromozom teorisi. Kromozom haritalama. Kromozom yapısı ve sayısında değişmeler. İnsan genetiği.

302 Moleküler Genetik
DNA işlevinin keşfi DNA’nın yapısı. DNA’nın eşlemesi. Protein sentezi: Gen-protein yolu. RNA sentezi, translasyon, mutasyonlar. Prokaryotlarda genetik kontrol. Okaryotlarda genetik kontrol. Doğal rekombinasyon mekanizmaları. Rekombominant DNA teknikleri. Genetik mühendisliği.

303 Hayvan Fizyolojisi
Tarihçe, sinir fizyolojisi, solunum fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi, boşaltım fizyolojlisi, üreme fizyolojisi. Çizgili kasta kasılmanın analizi. Solunum fizyololjisi, Çeşitli hayvan gruplarında solumu etkileyen faktörlerin analizi. İnsanda metobolizma hızının ve bunu etkileyen faktörlerin analizi. Bazal metobolizma hızının tayini. Çeşitli hayvan gruplarında ısı, ışık, mekanik, etki (basınç) ve kimyasal madde reseptörlerinin analizi. Kalp kası kasılmalarının fizyolojik analizi. Kanın fizyolojik özlelikleri.

304 Bitki Fizyolojisi
Metobolizma: Su alınması, iletilmesi, atılması: Besin tuzları: organik maddeler. Fotosentez. Solunum. Büyüme ve gelişme fizyolojisi: hareket fizyolojisi. Bitkilerde çimlenme ve büyüme fizyolojisi. Büyüme ve çimlenmeye etki eden faktörlerin analizi. Büyümede bitki hormonlarının etkileri. Bitkilerde solunum. Fotosentez ve transpirasyonun analizi. Bu olaylara etki eden fiziksel faktörler. Bitkilerde hareket ve geotropik etkinin analizi. Nasti hareketlerinin analizi.

306 Ekoloji
Genel kavramlar. Ekosistemlerde enerji. Ekolojik döngüler. Populasyon ekolojisi. Tür toplulukları (komünite) ve doğal alanlar. Çevre perspektifleri.

305 Mikrobiyoloji
Mikroorganizmaların sınıflandırılması, yapıları, beslenmeleri, üretilmeleri, metabolizmaları, genetiği, Mikroorganizma-çevre-organizma ilişkleri. Organizmaların mikroplara direnci, bağışıklık.

308 Klinik Fizyoloji
Kardiovasküler fizyoloji: Dolaşım antomisi, lenfatik system, sistemik direnç ve hipertansiyon, Kalp ve bozuklukları, Kalp fonksiyonlarının nöral düzenlenmesi, Solunum sistemi ve bozuklukları; solunum mekaniği ve akciğer bozuklukları, gaz değişimi ve bozuklukları. Boşaltım sistemi ve bozuklukları, Böbreğin fonksiyonel anatomisi, böbrek kan akışı, diüretikler, böbrek bozuklukları, Mide bağırsak sistemi ve bozuklukları, Karaciğer ve pancreas fonksiyonu ve bozuklukları, Metabolizma ve beslenme bozuklukları, Endokrin system ve bozuklukları.

309 Akuatik Ekoloji
Bu ders göller, kaynak suları, ırmak, dere ve nehir gibi tatlı su ekosistemlerinde ekolojik işlemler ve ortamda bulunan canlılar hakkında temel bilgilerin anlaşılmasını sunmayı amaçlamaktadır. Dersin sona erdiği dönemde, akuatik ekoloji ile çalışanların yaygın olarak kullandıkları örnekleme metodları hakkında bilgilendirilmiş olurken, arazi ve laboratuar çalışmalarına da saygıyla bakacaksınız. Laboratuar kısmı laboratuar çalışmaları, arazi uygulaması ve araştırmalarını vede bireysel yapılacak araştırma projelerindeki performansı içerir. Bu projeler laboratuar uygulamasının önemli bir kısmını oluştururken, öğrencilere kendi ilgi duydukları bağımsız konularda çalışma becerisi ve bilimsel kişiliği kazandırmayı amaçlar

310 Hayvan Embriyolojisi
Hayvanlarda döllenme ve evreleri, gelişmenin ilk aşamaları: Embriyo katmanları ve gastrülasyon. Organogenez kavramı, doğum öncesi ve doğum sonrası adapdasyon ve canlılığın evreleri.

311 Omurgasızlar Biyolojisi
Trichoplax, Poriferan, Cnidarian, Comb Jelles, Flatworm, Ribbonworms, Roundworms, Invertabrates Chordates, Rotifers, Mollusks, Segmented Worms, Arthropods ve Echinoderm’lerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve evrimi.
312 Çevre Koruma Biyolojisi
Çevre biyolojisinin temel prensiblerini göstermek, literatürde en güncel ve çokca tartışılan konular hakkında bilgi sahibi olmak, aynı zamanda gelecekte olası çözümler aranacak sorunlar hakkında sorgulamak.

313 Algoloji
Mavi-Yeşil, Yeşil, Kahverengi, Kırmızı ve diğer alglerin biyolojik özellikleri, üremeleri, ekoljik ve evrimsel nitelikleri.
314 Entomoloji
Genel taksonomik kavramlar, böceklerin dış ve iç yapıları, fizyolojisi ile davranış özellikleri, ekolojileri ve sınıflandırılmaları.

315 Mantarlar Biyolojisi
Gerçek mantarlar ve likenlilerin biyolojik özellikleri, üremeler, ekoljik ve evrimsel nitelikleri.
316 Enzimoloji
Enzimle katalizlenen reaksiyonların mekanizması ve kinetiği, enzimlerin saflaştırılması ve büyük ölçekli hazırlanmaları, enzim immobilizasyonu.

317 Monera ve Protista
Bakteriler, virüsler ve protistlerin biyolojik özellikleri, üremeleri, ekolojik ve evrimsel nitelikleri.

318 Biyolojide Arazi Çalışmaları
Bitki ve hayvan örneklerinin toplanması, korunması ve sistematik kategorilerinin belirlenmesi, vejetasyon analizleri, omurgalı ve omurgasız hayvan komünitelerinin tesbiti, limnolojik çalışmalar.

319 Bitkiler: Şifa ve Sihir

İnsanlar tarafından yüzyıllardan beri kullanılan zehirli, halusinojenik, tibbi bitki ve mantarlardan üretilen kimyasalların detaylı şekilde öğrencilere tanıtımı; halk arasında tıbbi bitkilerin ilk kullanımından günümüze kadar modern tıbbin evrimi ve nasıl modern farmakolojinin kimyasal temelini oluşturduğu; bu kimyasalların gelecekteki tıbbi kullanımları örneğin kanser tedavisinde anlatılacaktır.

320 Sosyal Psikoloji
Sosyal psikolojik araştırma yöntemleri, tutumlar, tutum değişimi, sosyal etki, saldırganlık, kişiler arası çekicilik, politik psikoloji, yüklemeler, sağlık psikolojisi, grup süreçleri, cinsiyete özgü davranışlar, yardım etme davranışı, grup üretkenliği, sosyal kimlik, gruplar arası ilişkiler gibi ana konuların incelenmesi


322 Grup Süreçleri
Normlar, statüler, grup sargınlığı, grup düşünce üretimi, grup sosyalleşmesi, liderlik, motivasyon, problem çözme becerileri, kişiler arası çekicilik, takımlar, doyum, karar verme, grup düşünme, grup yapısı, çatışma, işbirliği ve yarışma.

328 Eğrelti ve Karayosunları Biyolojisi
Ciğerotları. Karayosunları. Kibritotları. Atkuyrukları ve Eğreltilerin biyolojik özellkileri, üremeleri, ekoljik ve evrimsel nitelikleri.

330 Omurgalılar Biyolojisi
İlkel omurgalılar, yuvarlak ağızlar, kıkırdaklı balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler’in genel özellikleri ile sistematik yapıları.

332 Tohumlu Bitkiler Biyolojisi
Açık tohumlular ve kapalı tohumluların biyolojik özellikleri, üremeleri, ekoljik ve evrimsel nitelikleri.

334 Bitkilerde Moleküler Biyoloji Uygulamaları
Moleküler biyoloji teknikleri ile bitki teşhis ve tanımlama. Moleküler Biyoloji teknikleri aracılığı ile bitkilerdeki genetik çeşitliliğin belirlenmesi. Bitki ıslahında kullanılan moleküler markörler. Bitkilerde gen aktarımı ile islah çalışmaları.

336 Bilimsel Araştırmaya Giriş
Bu ders öğrencilerin bir araştırmayı planlamasına ve yürütmesine yardımcı olacak sekilde tasarlanmıştır. Bilimsel metodlar üzerinde durup, değişik bilim dallarındaki prosedürleri, teknikleri genel prensipler dahilinde açıklamaktadır. Ders ile ilgili bazı konular; bir araştırma probleminin seçimi ve tasarlanması, literatür araştırması, deneyin dizaynı, kullanılacak aletlerin seçimi, verilerin analizi, vb.

401 Biyometri
Biyometriye giriş. Modelleme yöntemleri ve model hacminin belirlenmesi. Verilerin tasnifi ve grafik ve tablolarla sunulması. Merkezi eğilim ölçümleri. Dağılım ölçümleri. Olasılık ve dağılım teorisi. Hipotezlerin test edilmesi. Parametrik olan ve parametrik olmayan testlerin önemi.Varyans analizi. Regresyon ve korelasyon.

402 Evrim

Populasyon Genetiği. Mutasyonlar. Doğal seçim. Türlerin evrilmesi. Filogeni. Geçmişin yenidenkurulması. Jeoljik zamanlar. Makroevrimsel Modeller.

404 Bitki Doku Kültürleri
Doku kültürü ortamı ve seçimi. Kallus kültürü ve tenikleri. Embriyogonez. Fertilizasyon tenikleri. Bitki hücrelerinin elektrofüzyonu, mutasyon teknikleri, nükleus tranferi, organ kültürü. Hormanal kontrol ve gen tranferi.

405 Hayvan Coğrafyası
Hayvanlarda dağılma ve göç böcek, balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memelilerin dağılışı, faunal bölgeler.

406 Endokrinoloji
İnsanlarda endokrin sistemleri: salgı bezleri, dokular, hormonlar, kimyasal mesajcılar, nörotrasmiterler ve prostoglandinler. Hormonların yapıları, salınımı ve metobolizmaya, büyümeye, çoğalmaya etkileri. Hormonlar, kanser ve stres.

407 Türkiye Vejetasyonu
Türkiye bitki örtüsünün genel görünüşü, geçirdiği evrim, floristik bölgeler. Türkiye’nin vejetasyon formasyonları.

408 İmmünobiyoloji
Limpatik sistem, dalak, bademcikler, kemik iliği ve savunma sistemi. Vücüdumuzun savunma mekanizması. Antijenler ve Antikorlar. Aktif ve pasif savunma sistemleri. Aşı ve sağlığımız. Organ translantasyonu ve savunma sistemi.
409 Hücre Fizyolojisi
Hücrelerin zar, mitokondri, kloroplast. Golgi, lizozom gibi çeşitli organellerinin yapısı ve çalışma mekanizmaları.

410 Limnoloji
Göller, su hareketleri, suları ekileyen etmenler, sucul, ekosistemler, yapıları ve prodüktiviteleri, göl ekonomisinde bulunan canlı grupları. Akarsu ekosisteminin tanımı ve yapısı. Akarsu kirliği, akarsu ekosistemlerindeki bitki ve hayvan komüniteleri.
411 Bağımsız Çalışma
Özel bir konuda bağımsız bir çalışma.

412 Mikroskopi Teknikleri
Omurgalı hayvanlarda doku preparatlarının hazırlanması. Mikroskop kullanımı, doku fiksasyonu ve ilgili fiksatifler, doku takibi, mikrotom ve parafin bloklama, dondurma yöntemi ve diğer tekniklerle kesit alma, boyama, enzim histokimyası, immunohistokimya, elektron mikroskop kullanımı bu derste verilen bazı konulardır.

413 Hemotoloji

Kan, Alyuvarlar, Anemiler, Kan grupları, Rh kan grubu, Hemostaz ve kan pıhtılaşması, Pıhtılaşmada meydana gelen döngüsel olaylar, Hemofili, Trombositopeni, Lökositler, Agranülositozis, Ümmünite ve alerji, B ve T lenfositler sistemleri, İmmün cevapta meydana gelen değişmeler.

414 Kanser Biyolojisi
Genel ve doğal neoplazi; iyi ve kötü huylu neoplazmaların biyolojik özellikleri. Kanser oluşumu; kanserlerin nedenleri; kanser çeşitlerinin derecelendirme ve aşamalandırılmaları. Neoplastik bir hücrenin biyolojik özellikleri. Tümör-konakçı ilişkileri: klinik ilgi, kanser istatistiği ve kansere yatkınlık tehdidi. Kanser ve kromozom bozuklukları. Tümor işaretleyicileri. Tümörlerin tanımlanma ve aşamalandırılmalarında kullanılan prosedürler.

415 Farmakoloji
İlaçlar, İlaçların metabolizması, parasempatomimmetik ve sempatomimetik ilaçlar, İlaçların etki mekanizmaları.

416 Populasayon Genetiği
Populasyonların genetik yapılarının matematiksel analizi. Çeşitli kalıtım yollarının, genetik drift ve gen havuzlarının analizi.

417 Biyoteknoloji
Mikrobiyal ve diğer biyokimyasal süreçlerin endütriyel boyuta taşınması. Gen mühendisliğinin endüstriyel yönü. Fermantasyon teknolojisi (antiboyotik üretimi), Hibridoma teknolojisi (monoklonal antikorlar) ve Tarımsal Teknoloji (bitki ve hayvan transformasyonu).

418 Antibyotikler
Antibiyotikler çeşitli ve üretimleri (sentetik ve doğal), Antibiyotiklerin etki mekenizmaları. Antibiyotikler ve sağlıkta kullanımları, antibiyotikler ve dirençlilik.

419 Parazitoloji
İnsanları ve hayvanları etkileyen önemli parazitler. Yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve diğer parazitler. Parazit ve vektörleri.

420 Bitki Coğrafyası
Bitki coğrafyasının genel özellikleri, familyaların dağılımı, türlerin dağılımı bitkilerin günümüzdeki ve geçmişteki dağılımı, dağılım yöntemleri ve örnekleri. Fitocoğrafik bölgeler.

421 Klinik ve Tıbbi Yönleriyle Biyokimya
Kan,idrar ve vücut sıvılarının analizi. İnsan hastalıklarının biyokimyasal analizi.
422 Kromozom Çalışma Teknikleri
Kromozom yapısı ve özellikleri, Çeşitleri. Kromozom çalışma yöntemleri. Genotip özelliklerine göre kromozomların gruplandırılması. Buğdaygillerde kromozom çalışmaları ile ilgili örnek uygulamalar. Süs bitkilerindeki kromozom çalışmalarına örnekler. Mitoz ve mayoz uygulamaları, detaylı kromozom çalışmaları (GİSH ve FİSH teknikleri için ) preparat hazırlama teknikleri. Özel kromozomlarla bitki morfolojik özelliklerinin belirlenmesine yönelik uygulamalar.

423 Dendroloji
Ağaç bilimi. Yapraklar. Sürüngenler. Kabuklar. Ağaçları yazın ve kışın tanıma yolları. Çeşitli ve odunsu türlerinin özellikleri. Ağaçların yaşlarını belirleme.
424 Bakteri Fizyolojisi
Bakterilerde sürekli ve kesikli üreme kinetikleri, enerji üretim sistemleri, baktrilerde beslenme ve transport.

425 Endüstriyel Mikrobiyoloji
Endüstriyel mikro biyolojinin başlagıcı-alkolik fermentasyon, bira ve şarap üretimi. İlaç yapımında kullanılan ajanların antibiyotikler gibi, besinlerde katkı maddesi olarak kullanılan amino asitlerin, enzimlerin ve endüstriyel kimyasalların butanol ve sitrik asit gibi mikroorganizmalar tarafından üretilmesi ve tenikleri.
426 Bitki Genetiği ve Islahı
Hibridizasyon, intogresiyon, nükleus ve sitoplazma mutasyonları, kromozom sayısında değişme, rekombinasyon ve ploidi.

427 Hayvan Davranışları
Hayvan davranışları, davranış özellikleri, sosyal böcekler (arılar, karıncalar, termitler)davranış üzerinde etkili yapılar.
428 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Fizyoloji ve anatomi arasındaki ilişki, Organ sistemleri arasındaki etkileşimler, organ sistemleri ve homeostasis arasındaski ilişkiler, Organ sistemlerinin fizyolojik çalışma mekanizmaları.

429 Bitki Büyümeve Gelişmesi
Farklı yönleriyle büyümenin tanımı. Büyüme periyotları. Bitki hormonların genel tanımı. Bitki büyüme regülatörleri ve fizyolojik fonksiyonları. Fotoperiyodizm ve vernalizasyon. Dormansi tipleri ve mekanizması. Çiçek ve polen fizyolojisi. Meyve ve fizyolojisi.

430 Ekonomik Botanik
Besin bitkileri, süs bitkileri ve bitkilerden elde edilen ürünler ve bunların bilim, sağlık ve sanayide kullanımları.

431 Fitopatoloji
Hastalık problemi, bitki hastalıklarını nedenleri:funguslar, bakteriler, virüsler, mikroplazmalar, riketsiler ve nematodlar. Patolojik teknikler, bitki hastalıklarının yayılımı ve korunma.

432 Bitkisel Gen Kaynakları
Bitkilerin ve gen yayılma merkezleri, genetik erozyon, gen kaynaklarının toplanması, korunma ve depolanması, yenilenme ve değerlendirilmesi. Dökümantasyon.

433 Viroloji
Bitki ve hayvan virüslerinin yapısal özellikleri; Değişik sınıflardaki bitki ve hayvan virüslerinin organizasyonları, yapıları ve genetik materyallerinin ekpresyon özellikleri; Virüs-konak hücre arasındaki ilişkinin moleküler mekanizmaları.

434 Tıbbi Mikrobiyoloji
İnsalardaki mikrobiyal floralar özellikleri. Bu floralarda bulunan mikroorganizmalar ve bunların patajen olanları ve izolasyonu, teşhisi ve sağaltımı.

435 İnsan Genetiği
İnsan kromozomlarının yapıları ve organizasyonları; İnsanda ekstrakromozomal kalıtım; İnsanda genetik abnormalitelerin ve bunların fenotip üzerindeki etkilerinin analizi.


436 Herbaryum Teknikleri
Herbaryumların tarihçesi. Herbaryum kurma , koleksiyonlar ve materyaller. Zararlılarla mücadele. Etiketleme, kayıt, kabul, ödünç verme. Ziyaretçiler.Önemli literatürler.


437 Radyobioloji

Radyasyonun biyolojik sitemler üzerindeki etkilerinin analizi; Radyasyon varlığının ve miktarının belirlenmesi; Radyasyonun genetik materyal üzerindeki etkileri; Radyoaktif materyallerin biyolojik çalışmalarda kullanımı.

438 Rekambinant DNA Teknileri
Yaşayan canlıların genomlarının deneysel ve endüstriyel modifikasyonu ve bu sayede seksüel ve aseksüel olmayan bir gen transferi ve bu transfer sayesinde hücrenin bir fonksiyonun ya da o hücrenin ürettiği bir ürünün niceliğinin ya da niteliğinin değiştirilmesi.


439 Hayvan Üreme Fizyolojisi

Hayvanlarda eşeyli ve eşeysiz üreme ve üreme sistemleri. Dişi ve erkek üreme sistemleri arasındaki farklar. Fertilizasyon, sterilite, embriyonik gelişim.


440 Palinoloji
Polen morfolojisi, polen duvarının tabakaları, ışık mikroskobunda polen çalışmaları. Taramalı elektron mikroskobunda polen çalışmaları. Polen parazit hazırlama yöntemleri.

441 Entomolojide Müze Teknikleri
Böcekler için müze materyalinin hazırlanması ve müzelerdeki çalışma yöntemleri. Dünyadaki en meşhur entomoloji müzeleri.

442 Biyolojik Veri Tabanları
Veri tabanı nedir? Veri tabanı tipleri. Biyolojik veriler ve özellikleri. Biyolojik veri tabanları tasarımı, oluşturulması ve güncelleştirilmesi. Biyolojik veri tabanı ağları. İnter-net(TR-NET) ve biyolojik veri tabanı arasında veri alış- verişi. Çeşitli biyolojik veri tabanı programları.


443 Genler İşbaşında

Gene therapy nedir? DNA nasıl hücre içine aktarılır? Prokaryotlardaki gen organizasyonu. Hücrelerdeki farklılaşma. Onkogenler. AIDS moleküler biyolojisi ve tedavisine yönelik çalışmalar. İnsanlardaki genle tedavi ve tarama yöntemleri.

444 Memeliler Fizyolojisi
Biyolojik kontrol sistemleri, Memelilerin karşılaştırmalı anatomisi, Dolaşım, Solunum, Su ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi, Besinlerin sindirim ve emilimleri, Metaqbolizmanın düzenlenmesi ve enerji dengesi, Üreme, Vücut savunma mekanizmaları, Duyu sistemi, Beden hareketlerinin kontrolü.


445 Bilim Tarihi

Bu ders seçmeli olarak fakültemizin her bölümünden lisans öğrencilerinin alabileceği bir derstir. Zaman içinde insanlığın başlamasıyla ve çeşitli uygarlıklar (örn. Sumerler), kişiler (örn. Aristo) ve grouplar (örn. Watson ve Crick) yoluyla gelişen çeşitli buluşların, düşüncelerin, ve teorilerin bilimsel tarihi bu dersin konusu içindedir. Dersin üç temel kısmı vardır; birinci kısım ders anlatımı, tartışma ve karşılıklı diyalog kısımlarını içerirken, ikinci kısım seçilecek özel bir konu hakkında dönem ödevi hazırlamaktır. Bu sayede öğrenciler kendi çabalarıyla çeşitli kaynaklara ulaşma olanağı ve araştırma olanağı bulacaklardır. Son kısımda ise dönem ödevinin sözlü sunumu yeralmaktadır. Bu dersin amaçları arasında (1) bilim tarihini ve önun önemi üzerinde çalışmak, (2) bazı seçilmiş buluşlar ve bunların kullanımlarının nedenleri ve gerekliliğini anlamak, (3) bilim adamlarının ne çeşit problemlerle karşılaşıp bunlara nasıl çözüm bulduklarını anlamak, (4) ve nasıl iyi bir bilim adamı olunacağını vurgulamaktır.


446 Çevre Bilimi

Bu ders süresince, insanın hava, su ve sucul sistemlerde ki etkisi ve bu sistemlerdeki kirlilik çeşitkleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca kirlenmenin olası çözümleri, yenilenme planları ve yönetim uygulamalarıda bu dersin bir parçası olacaktır.

447 Gıda Mikrobiyolojisi
Gıdalarda bulunan önemli mikroorganizmalar ve metabolik aktiviteleri. Gıdalarda bozulmalara, gıda kaynaklı hastalıklara ve zehirlenmelere neden olan mikroorganizmalar. Gıda kalitesi. Gıda üretimi ve güvenliğinde mikroorganizmaların rolü.

448 Balık Fizyolojisi
Balık sistematiği, anatomisi, morfolojisi, dağılımı, ekolojisi, deri, sindirim, beslenme ve büyüme, iskelet ve hareket, dolaşım, solunum, boşaltım, üreme, sinir ve endokrin sistemlerin görevleri.

449 İç Su Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler
Herbivor balıklarda intensif yetiştiricilik, polikültür, kapalı dolaşım sistemleri, kafeste ve havuzlarda yetiştiricilik sistemlerinin teknikleri ile birlikte bu sistemlere dayalı planlama, yönetim ve kontrol konuları işlenecektir.

450 Balık Üretiminde Su Kalitesi Kontrolü
Bu derste su kalitesinin balık yaşamındaki biyolojik, kimyasal ve fiziksel yönden değişimi incelenecek ve balık üretiminde yüksek su kalitesinin sağlanması ve korunması üzerinde durulacaktır. Öğrencilere su kalitesi ile ilgili limnolojik kavramlar öğretilecektir. Su kalitesini geliştirmek için su kaynağı seçimi, test teknik ve metodları anlatılacaktır.

452 Farmasötik Botaniğe Giriş

454 Bentoloji

456 Balıkçılık Teknikleri
Örnekleme için planlama, veri analizi ve istatistiksel teknikler, sucul ortamdaki ölçümler, avlama teknikleri, balık örneklerinin toplanması ve korunması, etiketleme ve markalama, açık arazide balıkların incelenmesi, uzunluk ve ağırlık indeksleri, yaş ve büyümenin saptanması, beslenme alışkanlıklarının sayısal tanımlanması konuları işlenecektir.

457 Moleküler Genetikte Pratik Uygulamalar
Laboratuar son yıllarda geliştirilen Rekombinant DNA tekniklerini içermektedir. Moleküler biyoloji laboratuar teknikleri aşağıda belirtilen konularda pratik olarak uygulanacaktır: pBluescript plazmid DNA izolasyonu, restriksiyon enzimleri ile DNA kesimi, agaroz gel elektroforez, ligasyon, kompetent bakteri hücre hazırlanması, DNA’ların kompetent konakçı hücrelere transformasyonu ve petri tabakalarında bakteri kolonilerinin gözlem ve seçimi.

458Biyolojik Bilimlerde Toplam Kalite Yönetimi
Kalitenin Tanımı ve Kısa Tarihçesi, Kalite Yönetim Sisteminde Temel Kavramlar, Laboratuarda güvenlik kriterleri, Klinik bir laboratuvarda otomasyon yönergeleri, Hassasiyet, Özgünlük, Hata, Hatasızlık ve Müşteri İstemleri, Laboratuvarda otomatik cihazlar (HPLC, GC, MS, PCR, Flow Cytometry, IR etc.), Otomatik cihazların verimli kullanımı hakkında gerekli pratik bilgiler, Laboratuvar Bilgi Sistemi tasarımı, Değişik alanlardan değişik otomasyon sistemleri: Moleküler Biyoloji, Bakteriyoloji, Çevre Bilimleri, Gıda Bilimleri, Bir laboratuarda Kriz Yönetimi ve Önerilen Çözümler.

461 Moleküler Sistematiğin Esasları

463 Türkiye Tatlı Su Balıkları ve Dağılımı
Ülkemizde bulunan tatlı su balıklarının tanıtılması, dağılımı, genel morfolojik ve taksonomik özelliklerinin incelenmesi.

465 Bitki Sistemlerinde Filogenetik Yaklaşımlar