Amir ATEŞ

1942 Kandıra doğumludur.

Beste calışmalarına 1950 'li yılların sonunda başlamış olan bestekâr, musikimizin san'at, dini, halk müziği ve saz eserleri gibi dallarında pek çok denemeler yaparak bugüne değin 700-800 civarında eser vücuda getirmiştir.

Halen radyo, televizyon gibi kurumlarda kendi adını taşıyan ilâhi korosu ile programlar yapmakta ve eserlerinden meydana gelen konserler tertip olunmaktadır. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin de "Beste ve Etüt Dersleri" hocalıgını yapmakta olan besteci, mevlidhân olarak da ününü duyurmuş ve bu yönde de pek çok öğrenci yetiştirmiştir.

Bestekar, hafız, mevlüthan olan besteci, Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeki hocalığının yanı sıra, tasavvuf koroları gibi bir çok topluluktan başka Diyanet İşleri Başkanlığı seminer ye kurslarında da hocalık yapmıştır.

- Bestelerinden:
Ben seni unutmak için sevmedim (Segah)

Bir kızıl goncaya benzer dudağın (Muhayyerkürdi)
Seni ben unutmak istemedim ki (Hicaz)
Kalbimin sesini duyurdun bana (Hicazkar)
Maziyi kadehlerden içip kandım o akşam (Nihavend)
Hasretle geçen günlerime ağladı akşam (Kürdilihicazkar)