Geçen bölümde insanı oluşturan bilgi içeriğinin büyük bir kısmının beyinde bulunduğuna değinmiştik.
Yazar, ''beynin bilgi içeriği nedir ?'' diye sormasıyla birlikte, bilinmezlikleri ortadan kaldırıyoruz.

Serabral korteks'i incelediğimizde ; Düşünme, istemli hareket, dil, sonuç çıkarma, algılama gibi görevleri vardı.

Beynin sol yarısı, sağ elin kontrolü, konuşma ve yazma dili, bilimsel ve sayısal yetenek, düşünme, mantık ve çözümleme gibi motor alanlara sahiptir.

Beynin sağ yarısı ise sol elin kontrolü, görme ve hayal, müzik ve sanat yeteneği, yüzlerin ve üç boyutlu şekillerin tanınması ve idrakın tamamlanması gibi özelliklere sahip motor alanlar bulunur.

Burada beni en çok meraklandıran olay, sol elini çok sık kullanan birinin Sayısal açıdan yetersizken, sağlak olanlara kıyasla hayal gücü yüksek ve sanata yatkın bir insan mıdır ?

Carl sagan'ın, Harvard üniversitesi'nden çeşitli psikonörologlar'la yaptığı görüşmede, çeşitli deney örneklerinde bulunmuştur.
Serabral Korteks bölümünden önemli parçaların çıkarılan hayvanların, hafıza yönünden belirli bir şekilde etkilenmedikleri görülmüştür.

Dikkat çekici örneklerden biri de ;

Bir hastanın görmeyle ile ilgili olan bölümüne elektrik uyarısı yapıldığında, uçmakta olduğunu sandığı bir kelebeğin gerçekliğine öylesine kapıldı ki, onu yakalamak için elini uzattı.*

Bir maymun üzerinde yapılan benzer deneyde, hayvan sanki karşısında bir şey varmış gibi dikkatle baktı. Sağ elini hızlı bir yakalama hareketiyle uzattı ve boş avcunu belirgin bir şaşkınlıkla inceledi.*