Üçüncü bölümde ; Beynin sol ve sağ yarısının farklılıkları ve beynin bilgi içeriği üzerinde durduk. Carl Sagan'ın üstünde durduğu diğer konu ;

Beyin büyüklüğü ile zeka arasında bir ilişki olup olmadığıdır. Her canlının beynini ölçerek, zekası hakkında bilgi edinebilir miyiz? Bunun çok kabaca bir yaklaşım olacağını düşünen Carl Sagan güzel bir noktaya değinmiştir.

Cinsiyetler arasındaki beyin ağırlığı farklılıkları çok ilginçtir. Kadınların beyin ve vücut yapıları, erkeklere göre genellikle daha ufaktır. Beynin kontrol etmesi gereken vücudun daha küçük olması halinde, beyninde ufalması yerinde olmaz mıydı? Bu, şunu akla getirmektedir ; Zekanın ölçümü, beyin ağırlığının kesin değerinden daha çok, beynin tüm organizmaya olan oranı gözönüne alınarak yapılmalıdır.

Memeliler ve sürüngenlerinde dahil olduğu bir grupta, vücut ağırlığına göre en büyük beyine sahip olan hayvan 'Homo Sapiens' adlı yaratıktır.
Bu sıralamada daha sonra gelen yunuslardır. Carl Sagan kendi tezini iyice araştırmış ve California Üni'sinden Harry Jerison tarafından bazı istisnalar olabileceği kanısına varmıştır.

Cüce Avrupa Faresinde 4,7 gramlık bir vücut ağırlığına karşılık 100 miligram beyin ağırlığı düşmektedir ki, bu da insanlara ait beyin - vücut oranına yakındır.

Yunusların yakın akrabası olan ergin bir sperm balinasının beyin ağırlığı neredeyse 9000 gram olup, ortalama bir insanın 6.5 katıdır. Bu beyin, vücuda olan oranı için değil, ağırlığı yönünden olağanüstüdür.
Öte yandan en büyük dinozorların beyin ağırlıkları, balinanınkinin yaklaşık %1'i kadardı. Bu kadar büyük bir beyinle balina ne yapar?

Sperm balinasının düşünceleri, görüşleri, sanat, bilim ve efsaneleri var mıdır?