ZEKA İLE BAŞARININ ÖLÇÜLMESİ
Öğrenmenin yolunda gitmesi, dolayısıyla okul başarısı bir çok uygun koşulun bir arada bulunmasına bağlıdır. Her şeyden önce çocukta zeka gelişimi çocuğun yaşına uygunluk göstermelidir. Okulda olduğu gibi toplum yaşamında da başarı büyük ölçüde zeka ile orantılıdır. Ancak zeka başarıyı belirleyen tek etken değildir. Bunun yanında başka koşullarda aranır. Örneğin çocuğun duyu organlarında bir bozukluk olmamalıdır. Görme ve işitme bozuklukları başarıyı önemli ölçüde etkiler.

Öğrenme uygun ortamlarda gerçekleşebilir. Yani çocuk uyarılma ve öğrenim imkanı bulmalıdır. Evdeki uyarı ve ilgi okuldaki öğretimin temelini oluşturur. Yoksul çocuklar ve özellikle çocuk yuvalarında yetişen çocukların cılız bitkiler gibi bedence ve zekaca zayıf kaldıkları görülür. Yetenekler ve zeka ancak uygun ortamda ve sevgi ile beslenerek gelişir. Çocuğun öğrenme isteği örnek anne baba tutumları ile gelişir. Başarıda aranacak bir başka etkende çocuğun ruh sağlığının yerinde olmasıdır. Öğrenmeyi köstekleyen iç bunalımlardan, iç çatışmalarından ve tedirginliklerden uzak kalmalıdır. Kısacası çocuk kişilik olarak kendisi ve çevresi ile barışık olmalıdır. Aile içinde anne –baba kavgaları, yoksulluk, ağır hastalıklar, ayrılıklar öğrenmeyi olumsuz olarak etkiler. İçe dönük sıkılgan korkak kuruntulu çocuklar yetenekleri ölçüsünde başarı gösteremezler