Astroloji'nin Matematik Mantığı var mı?


Evliliklerde, ünlülerin mesleki dağılımında astrolojinin etkili olduğunu araştıran bilim adamları var. Sizlere bu karmaşık çalışmadan bir kesiti örnek olarak veriyoruz. Belki kendinizi de burada bulabilirsiniz.

Astronomlar astrolojiyi yererler. Krallardan, hanedanlardan ve firavunlardan gördüğümüz gibi, İnsanoğlu her zaman yıldızlara ulaşmaya ve üstün insan seviyesine yükselmeye çalıştı. Astrolojiyi var eden işte budur yani yıldızları uygun hale getirir. Bilimadamlarının genel fikri, astrolojinin tümden boş olduğudur. Bunun bir çok şekilde deneysel olarak ispatlandığı da ileri sürülür. Fizikçiler ve genetikçiler bizim göremediğimiz çok küçük elektro manyetik parçacıklardan oluştuğumuzu anlatırlar. Peki Ay'ın denizleri etkilemesi gibi (med ve cezir) büyük etkiler neden yok? Sıvılarımız bağışıklı mı? Bizler % 90 su içermiyor muyuz? Birkaç yıl önce Nobel Ödülünü kazanan bir bilim adamı astrolojinin hiç bir temelinin olmadığını açıkladı.

Ama işin en garip yönü buradadır yani hiçbir bilim adımının belki birkaç istisna dışında, oturup Astroloji'ye kafa patlatıp, bilimsel sonuçlara ulaştığı görülmemiştir. Bilim adamlarının konu üzerindeki araştırması 5 dakikada geçmemektedir. Yukardaki ifade, Nobel Ödülü alan başarılı bir bilimci tarafından yapılmıştır. Yani kesin bir ön yargıdır ama bilime kesin olarak aykırıdır veya bilimin metodolojisine aykırıdır. Astroloji karşıtı bir bilim grubuna ünlü kişilerin doğum günleri üzerinde yapılan deneysel çalışmanın istatistik olarak önemli sapmaların göstereceğini iddia edilmiş ve iddia kazanılmıştır.

Çalışmanın yöntemleri

Bazı deneysel ve bilimsel kanıtları inceleyelim. Yani 1974 baskısı Micropaedia ve Britannica Ansiklopedileri'nde listelendiği gibi 1400 ile 1974 yılları arasında yaşayan bazı ünlülerin doğum tarihlerini inceleyelim. (15. baskıda tarihsel kayıtlarda ve listelerde pek fazla değişiklik yok, zaten güncelleştirilmiş tarihler gerekli değil.) Çok miktardaki materyalleri çeşitli dallara ayırdık:

* Konumlara göre ünlülerin sayısı (Macropaedia ve micropaedia)

* Astrolojik burcuna ve konumuna göre ünlü Kişilerin Dağılımı

* Ünlülerin doğum günlerinin gün ve aya göre, yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Dağılımı.

* Astrolojik burçlar dizisi bölümü; konumlarla karşılaştırma (örneğin; Koç Burcu ve sanat gibi...)

* İstatistik metodlara göre istatistik değerlendirme (Chi-Square testi, vb.)

* Yıllık düzensiz değişimlere istatistik bağlantı (gün ışığı, derece, manyetik çekim gücü)

* Uzun vadeli dönemlere istatistik bağlantı, Kondratieff-Saros Dönemi.

* Evli çiftler ve doğum ayı üzerine Kop ve Heuts tarafından yapılan bazı araştırmalar...

Burçlar ve meslekler ilişkisi

1974 baskısı, Micropaedia ve Brittanica Ansiklopedileri'nde listelendiği gibi ünlü kişilerin konum ve doğum tarihlerine göre (doğum ayı yani astrolojik burcu) dağılımı matematiksel istatistik bir analizidir. Bu analiz, Drs. P.P.A.M. Kop tarafından yürütülmüştür. Kendisi Amsterdam Üniversitesi'sínde davranış üzerinde Çalışmalar yapan bir bilimadamıydı. Yaklaşık 650 Chi-Square testi yapıldı. Tabii ki sonuçlar şaşırtıcı görülebilir! (Örnek; kişisel mesleklerle insanların toplamı ve aynı ayda (veya burçta) doğan insanların toplamı göz önünde tutulursa yani meslekler şans eseri seçilmişse, Chi-Square testi tahmin edilen frekansları hesaplar.)

Tablo 1, doğum ayı ve mesleklere göre toplam Chi-square değeri 368.952 dir. Karmaşık bir istatistik hesaplama sonucunda, böylece, frekanslar önemli bir ölçüde raslantıdan uzaklaşmaktadır ve frekanslar aylar üzerinden mesleklere göre yayılmasıyla özel bir konum oluşmalıdır.

Tablo 2'ye göre (Astrolojik burç ve meslekler) toplam Chi-Square değeri 370.3659'dir. Aynı hesaplama, astrolojik burçlar için de geçerlidir. Fakat burçlar, nedensel faktörlerdir anl***** gelmez. Ayların bölünmesi gibi burçların ayrılması da yılın önemli zamanıdır. Gerçekten aylık dönemlerdeki bölünme, astrolojik burçlara göre bölünme gibidir.

Önemli sonuçlar, şans ve raslantıdan sapma;

Siyasiler - Ekim ayında fazla;

İş Adamları - Haziran ayı için az , Temmuz için fazla;

Biyologlar - Ocak ve Temmuz ayları için az, Şubat için fazla;

Coğrafi Kaşifler - Aralık ayı için az, Haziran için fazla;

Sanatçılar - Nisan için fazla;

Dil Bilimcileri- Aralık ayı için fazla

Şansdan sapmada önemli sonuçlar;

Din - Astrolojik burçlara göre dağılım; Koç ve Yay burçları için az, Terazi ve Oğlak burçları için fazla;

Askeri Liderler - Astrolojik burçlara göre dağılım; Terazi burcu için fazla;

İş Adamları - Astrolojik burçlara göre dağılım; İkizler için az, Yengeç için fazla;

Fizik - Astrolojik burçlara göre dağılım; Yengeç için fazla, Oğlak için az;

Arkeoloji - Astrolojik burçlara göre dağılım; Oğlak için fazla;

Dil bilimcileri - Astrolojik burçlara göre dağılım; Yay için fazla;

Coğrafi kaşifler - Astrolojik burçlara göre dağılım; Aslan için fazla; Başak için az.

Sanatçılar - Astrolojik burçlara göre dağılım; Koç için fazla; Başak ve Akrep için az.

Bu sonuçlar müzisyenler ve hukukçular için de geçerlidir.

Evlilik ve dönemsel etkiler

Yıl içersindeki doğum tarihlerine göre ünlüler arasındaki meslek dağılımıyla ilgili olağandışı birşeyler var. Tabii ki bunun nedeni eski takvimsel kılavuzlarda yer alan yıldızlar ve gezegenler doğrudan olmayabilir. Fakat ipuçlarını iklimin, ışığın, derecenin ve/veya yeryüzünün manyetik faaliyetinin yıllık periyodlarında bulabiliriz. Öte yandan, yeryüzünün manyetik faaliyeti, güneş patlamalarıyla ilgili bir fonksiyondur ve bu patlamalar, yörüngedeki gezegenlerin durumuyla da ilişkilidir. Öyleyse, ritmleri veya periyodları ya da tekrarlanan dönemleri bu noktada aramalıyız. Drs. P.P.A.M. Kop ve Dr. B.A. Heuts, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde davranış bilimi üzerinde çalışmalar yapıyorlardı ve "Evlilikte eş seçimi ve doğum ayı" ile ilgili dikkate değer makaleler yayınladılar. (1974, Sayı 1, Sayfa 19.) İki uzman hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmalarda şuna dikkat ettiler; her erkek veya dişi bir çift oluşturmazlar. Gerçekte, bazı türdeki kuşlar üzerinde yapılan incelemeler gösteriyor ki, kendileri gibi aynı yılda doğan eşleri için tercih yapma hakkına sahip gibi görünüyorlar. Bu yüzden bilimadamları, bu tür tercihlerin insanlar arasında da yapılıp yapılmadığını merak edip, araştırdılar. Bir evlenme bürosuna gidildi ve dosyalardan rasgele seçilen yaklaşık 3500 evli çift örnek alındı.

Bilimadamları astrolojiyle ilgilenmediğinden, istatistikleri aylara ve yarı aylara (karşılıklı kontrol edebilmek için) böldüler. Doğum ayı üzerine kurulan salganlık (agresiflik) düzeylerinde farklılıklara bağlı olarak şu genel sonuçlara ulaştılar;

* Kadınlar, genelde kendilerinden iki ay sonra doğan erkekleri tercih ediyorlar. Bu tercih özellikle Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında doğan kadınlar için zor oluyor.

* Erkekler, genelde kendi doğum ayından iki ay içerisinde (erken yada geç) doğan kadınları tercih ediyorlar. Ve dört ile altı ay sonra veya önce doğan kadınları daha az tercih ediyorlar.

* Ocak ayının ikinci yarısında doğan kadınların, Ekim ayının ikinci yarısında doğan erkekleri tercih ettikleri dikkat çekiyor. (şansa göre beklenen evliliklerin iki katı kadar)

* Nisan ve Mayıs ayının ikinci yarısında doğan erkek ve kadınların, birbirleriyle evlenmeyi istemedikleri görülüyor. (Şansa göre beklenilen evliliklerin yarısı kadar)

* Haziran ayının ikinci yarısından, Temmuz ayının ilk yarısına kadar olan dönemde doğan erkeklerin, Temmuz'un ikinci yarısından Ağustos'un ilk yarısına kadar olan dönemde doğan kadınları tercih ettikleri görülüyor (şansa göre beklenilen evliliklerin iki katı kadar).

* Temmuz ayında doğan kadınlarla evlenen Mart ayında doğan erkekler şansa göre beklenenden sekiz kat daha fazla boşanma oranına sahiptirler.

* Şansa göre beklenenden daha yüksek boşanma oranları, Şubat'ta doğan erkeklerle Mayıs'ta doğan kadınların evliliklerinde, Temmuz'da doğan erkeklerle Şubat'ta doğan kadınların evliliklerinde, Ekim'de doğan erkeklerle Şubat'ta doğan kadınların evliliklerinde ve Ekim'de doğan erkeklerle Haziran'da doğan kadınların evliliklerinde görülüyor.

* Kasım'ın ikinci yarısında doğan erkekler, yılın herhangi bir zamanında doğan erkeklerin iki katı kadar çabuk boşanıyorlar (kadınların doğum tarihi ne olursa olsun!).Benzer sonuçlara diğer kentlerde ya da diğer coğrafi alanlarda raslanıp raslanmayacağı doğal olarak tartışmalara açıktır. Fakat bu sonuçlar, yeterince ilginçtir.Bilimadamları bu rakamları günlük hesaplarda) bulabilirler ve istatistiğe ait metodları biraz olsun bilenler rasgele dağılımlardan daha önemli istatistiksel sapmalar bulacaklardır. İstatistiğin bazı ilginç grafiklere göre Yıllık Düzensiz Değişim'e olan uyuşma (mevsime göre dağılım, tekerrür eden dağılımlar ve dereceler ile olan ilişkiler, gün ışığı, yeryüzünün manyetik faaliyeti gibi...), düzenlidir ve mantıki bir sistemi işaret etmektedir. Bilimsel bir karmaşa içinde gibi görünen bu araştırmanın amacı astrolojinin öylesine bir köşeye hemen itilmemesi ve de ciddi bir pencereden bakıldığında matematiğin öneminin fark edilmesidir. Burç ve fal düzeyinin çok çok üstündeki bir astroloji evrensel bir mantığı şimdilik simgelerken, gelecek için önemli uyarıları da içermektedir. Söylenecek son söz, tüm redler yapılırken çok dikkatli olunması gereğidir.Kop ve Heuts tarafından bulunan genel tercihler erkekler için şöyle sıralanmaktadır:

* Ocak ayında doğan erkeklerin çoğu Ekim'de, en azından Temmuz'da doğan kadınları tercih ediyorlar.

* Şubat ayında doğan erkeklerin çoğu Ekim'de, en azından Mart'da doğan kadınları tercih ediyorlar.

* Mart ayında doğan erkeklerin çoğu Ocak'ta, en azından Temmuz'da doğan kadınları tercih ediyorlar.

* Nisan ayında doğan erkeklerin çoğu Şubat'ta, en azından Ocak'ta doğan kadınları tercih ediyorlar.

* Mayıs ayında doğan erkeklerin çoğu Haziran'da, en azından Aralık'ta doğan kadınları tercih ediyorlar.

* Haziran ayında doğan erkeklerin çoğu Nisan'da, en azından Ekim'de doğan kadınları tercih ediyorlar.

* Temmuz ayında doğan erkeklerin çoğu Nisan'da, en azından Şubat'ta doğan kadınları tercih ediyorlar.

* Ağustos ayında doğan erkeklerin çoğu Temmuz'da, en azından Kasım'da doğan kadınları tercih ediyorlar.

* Eylül ayında doğan erkeklerin çoğu Eylül'de, en azından Nisan'da doğan kadınları tercih ediyorlar.

* Ekim ayında doğan erkeklerin çoğu Ocak'ta, en azından Haziran'da doğan kadınları tercih ediyorlar.

* Kasım ayında doğan erkeklerin çoğu Haziran'da, en azından Nisan'da doğan kadınları tercih ediyorlar.

* Aralık ayında doğan erkeklerin çoğu Mayıs'da, en azından Temmuz'da doğan kadınları tercih ediyorlar.Ve şimdi kadınlar;

* Ocak ayında doğan kadınların çoğu Mart'ta, en azından Nisan'da doğan erkekleri tercih ediyorlar.

* Şubat ayında doğan kadınların çoğu Nisan'da, en azından Temmuz'da doğan erkekleri tercih ediyorlar.

* Mart ayında doğan kadınların çoğu Mayıs'da, en azından Ağustos'da doğan erkekleri tercih ediyorlar.

* Nisan ayında doğan kadınların çoğu Haziran'da, en azından Kasım'da doğan erkekleri tercih ediyorlar.

* Mayıs ayında doğan kadınların çoğu Aralık'da, en azından Haziran'da doğan erkekleri tercih ediyorlar.

* Haziran ayında doğan kadınların çoğu Kasım'da, en azından Ekim'de doğan erkekleri tercih ediyorlar.

* Temmuz ayında doğan kadınların çoğu Haziran'da, en azından Mart'da doğan erkekleri tercih ediyorlar.

* Ağustos ayında doğan kadınların çoğu Ağustos'da, en azından Eylül'de doğan erkekleri tercih ediyorlar.

* Eylül ayında doğan kadınların çoğu Eylül'de, en azından Nisan'da doğan erkekleri tercih ediyorlar.

* Ekim ayında doğan kadınların çoğu Ocak'da, en azından Haziran'da doğan erkekleri tercih ediyorlar.

* Kasım ayında doğan kadınların çoğu Kasım'da, en azından Ağustos'da doğan erkekleri tercih ediyorlar.

* Aralık ayında doğan kadınların çoğu Ağustos'da, en azından Mayıs'da doğan erkekleri tercih ediyorlar.