Karya AraştIrma ve Uygulama Merkezi
MARMARİS EKİBİ ARAZİ ÇALIŞMALARI


EKİPLERİN ARAZİ ÇALIŞMALARI
  • KÜLTÜREL VARLIKLARIN TESPİT EDİLMESİ
  • ESERLERİN FOTOĞRAF VE ÇİZİMLERLE BELGELENMESİ
  • GÜN İÇİNDE TESPİT EDİLEN VERİLERİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILIP RAPORLARININ YAZILMASI
MARMARİS EKİBİ ARAZİ ÇALIŞMALARI

BODRUM-MİLAS EKİPLERİNİN ARAZİ ÇALIŞMALARI


ARAZİDE TOPLANAN VERİLERİN EKİPLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRMESİ