MUĞLA KÜLTÜR ENVANTERİ PROJESİNİN AMACIZengin bir geçmiş mirasa sahip olan Muğla günümüze dek ulaşan eşsiz kültürel değerleri barındırmış; adeta uygarlıklar kavşağı olmuştur. Bu değerler, geleceğin yaratıcı kuşakları için de esin kaynağıdır. İlimizin kültürel zenginliği genel olarak bilinse de kapsamlı bir envanter çalışması ile bunun ne düzeyde olduğu henüz ortaya konulamamıştır.

16 Ocak 1992 tarihinde Valetta’da (Malta) imzalanan ve 5/08/1999 tarihli ve 4434 sayılı kanunda yer alan “Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi” onaylanmış olup, bu kanun T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın 10/09/1999 tarihli ve ÇKGY-4097 sayılı yazısı üzerine 31/05/1963 tarihli ve 2444 sayılı kanunun 3. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/09/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda Muğla Valiliği ve Muğla Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yürütülecek olan bu proje, Avrupa Birliği Müktesebatı’nın ve kriterlerinin hayata geçirilmesi sürecine katkıda bulunması bakımından da önem arz etmektedir.


Türkiye’de Yapılan Kültür Envanterlerinden ÖrneklerKültürel Tarihsel ve Doğal Mirasın Korunması Turizm Sektörününde Korunması Anlamına Gelmektedir