Arkeolojik ve Calismalar hakkında ansiklopedik bilgiAşağıdaki başlıklarda ilgili yazılı ve görsel içerikler olduğu saptandı.ilgililik derecesine göre sıralandı.
ARKEOMAGNETİZM

ARKEOMAGNETİZM i. (fr. archeomagnetisme). arkeolojik geçmişteki yeryüzü magnetik alanının değerini (büyüklük ve yon) bul­mağa çalışan yöntem. — ansİkl. Paleomagnetizm gibi, arkeomagnetizm’in de temelinde birçok madde kate­gorisine uygulanabilecek bazı fizik kanunları yer alır; bu kanunlara dayanarak maddeler üzerinde Özel işlemler (değişen ısı şartlan altında magnetik duygunluğun ölçülmesi) ya­pılır, böylece de bu maddelerin özgül deği­şikliklere (yüksek ısıdan [...]
içeriğin ilgililik derecesi: 100.00%
BOULE (Mareellin)

BOULE (Mareellin), fransız paleontoloji bilgini (Montsalvy, Cantal 1861-ay.y. 1942). Museum’da profesörlük etti (1902-1936), İnsan Paleontolojisi enstitüsünü kurdu (1920). Masif Santral’ın jeolojisi, memelilerin paleontolojisi ve özellikle insan fosilleri Çi­zerinde çalışmalar yaptı. 1893′ten 1940′a ka­dar Anthropologie dergisine müdürlük et­ti. Les Annales de Paleontologie (Paleonto­loji Yıllısı) ve Archİves de l’lnstitut de Pa­leontologie Humaine’i (İnsan Paleontolojisi Enstitüsü Arşivleri) kurdu. [...]
içeriğin ilgililik derecesi: 97.35%
AİHOLE

AİHOLE, Dekkan’da arkeolojik mevki, Şalukya’ların eski başkenti (VII.-VII1. yy.). Burada tapınaklar ve süslemeli mağaralar vardır, (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 90.12%
ARİKAMEDU

ARİKAMEDU, Hindistan’da, Pondichery yakınında arkeolojik bölge. Demir devrinden kalma bir binanın ve Roma mallarının satıl­dığı pazar yerinin kalıntıları vardır, (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 88.15%
RAS ŞAMRA

RAS ŞAMRA, Suriye’de arkeolojik yer, Lazkiye’nin kuzeyinde. Bk. UGARIT, UGA­RITLİ ve FENİKELİ. (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 86.96%
REY

REY (lat. Rages, farsça Ragây), iran’da arkeolojik yer, Sus yakınında; burada yapı­lan kazılarda proto-iran üslûbunda güzel bir boyalı seramik (V. bin yıl) bulundu. (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 83.62%
PORTALİS (Jean Etienne Marie)

PORTALİS (Jean Etienne Marie), fransız siyaset adamı (Le Beausset, Provence 1746-Paris 1807). Aix parlamentosunda avukattı (1765). Provence hâkimliğine (1778-1782) ge­tirildi, 1793′te tutuklandı, serbest bırakıldı. Lebrun’ün aracılığıyle danıştay üyesi olarak Medenî Kanun İnceleme komisyonuna girdi ve komisyonda yazılı hukuku savundu. Konkordato çalışmalarına katıldı, konkordato­nun uygulanmasıyle ilgili ek maddeleri ka­leme aldı. Din öğretimi üstüne çalışmalar yaptı. Discours, [...]
içeriğin ilgililik derecesi: 83.37%
ASTANA

ASTANA, Doğu Türkistan’da, Turfan bölgesinde arkeolojik yer. Eski bir mezarlıktan kalma kabirlerde, çeşitli eşya (mezar heykel­cikleri, renkli ve işlemeli VII. ve VIII. yy. kumaşları) bulundu, (L) ASTÂNE i. Bk. âsitâne.
içeriğin ilgililik derecesi: 82.65%
BESNAGAR

BESNAGAR, esk. Vidiça, Hindistan’da arkeolojik yer, Kuzey Dekkan’da. Üstünde yunanlı Holiodoros’un (Taxila, hint-yunan kralının Vidiça sarayındaki büyükelçisi) Tanrı Vişnu’ya adadığı kitabe kazılı yek­pare sütun. (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 82.65%
ARENDT (Martin Frederik)

ARENDT (Martin Frederik), danimarkalı arkeolog (Holstein’da Altona 1773-Venedik yakını 1823). Millin’in, 1808 yılına ayırdığı le Magasin Encyctopedique’de, arkeolojik gezilerinin özetini yayımladı, (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 82.18%
BENT (James Theodore)

BENT (James Theodore), ingiliz arkeologu (Eeeds 1852-Londra 1897). Ege bölgesi, Ana­dolu, Arabistan, Habeşistan ve Güney Afrika’da ilgi çekici arkeolojik araştırmalar yaptı. (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 81.83%
BHACA

BHACA, Hindistan’da arkeolojik bölge, Karl yakınında, Batı Gat’larda. Tapınak (şaitiya) ve manastır (vihara) olarak dü­zenlenmiş 18 mağarası vardır. 12 Numa­ralı şaitiya kaya içine oyulu tapınak mi­marîsinin en yetkin Örneğidir. (M.Ö. II. yy. [?J) (M)
içeriğin ilgililik derecesi: 80.66%
ALLEN veya ALLEYN

ALLEN veya ALLEYN (Thomas), ingiliz matematikçisi (Staffordshire’da Uttoxeter 1542-Gloucester 1632). Leicester ‘kontunun gözüne girdi; Ailen kitaplığını meydana ge­tiren ilmî, felsefî, tarihî ve arkeolojik bir­çok elyazması topladı, (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 79.80%
Antalya müzesi

Antalya müzesi, 1372 yılında Hamidoğullarından Mehmed Beyin yaptırdığı Yivli minare camiinde kuruldu (1934). Daha önce 1923-1934 yılları arasında Panaya kilisesinde toplanan arkeolojik eserler buraya taşındı ve bu çevredeki mevlevihane, Mehmed Bey-Nigâr Hatun türbeleri, medreseler de müzeye dahil edildi. Aspendos, Side, Perge, Xanthos gibi arkeolojik sahalardan ve Antalya şehri yakınındaki buluntu yerlerinden getirilen yunan, roma, bizans [...]
içeriğin ilgililik derecesi: 78.52%
BAGH

BAGH, Hindistan’da arkeolojik bölge. Gwalior’da (Ajmer idare bölümü) Ajanta dağın­daki mağaralara çok yakın bir üslûpla ya­pılmış dokuz kaya mağarası (yihara) ile dikkati çeker (VI. yy.). Mağaralardan üçü­nün duvarları çok güzel kaya resimleriyle süslüdür, (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 78.00%
ANDHRA

ANDHRA, Hindistan krallığı. Kuruluşu hakkında Parana adı verilen eserlerde bilgi vardır. Toprağı Telugu ülkesinde, aşağı Godavari ile aşağı Kistna arasında yer alırdı. Bu krallığın II. ve III. yüzyıllarda ulaştığı seviye hakkında en iyi fikir verebilecek eser, Amaravati denilen arkeolojik mevkidir. (Bk.CATAKARNİ.) [L]
içeriğin ilgililik derecesi: 76.13%
BADAMİ

BADAMİ, Dekkan’da arkeolojik site. Batı’lı Şalukya’ların eski başkenti. Çok sayıda tapınak ve dört brahman mağarası; bu ma­ğaralardan birinde 578 yılından kalma bir yazı vardır. Duvarlardaki kabartmalar ve resimler çok daha yeni oldukları halde, Ajanta tarzına yakındır. Tapınaklar dravid tarzındadır (Malegitti, VII. yy. ın başı), [L] BÂDÂM i. (fars. bâdâm). Esk. Bk. badem.
içeriğin ilgililik derecesi: 72.43%
ALBRECHT (Theodor)


ALBRECHT (Theodor), alman astronomi (Dresden 1843-Potsdam 1915). Dünya ekseninin salınımları hakkında çalışmalar yap­tı. (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 71.72%
BERİNG boğazı

BERİNG boğazı, rusça Beringovproliv, Çukce denizi (Kuzey Buz denizi) ile Bering denizini (Büyük okyanus) bağlayan boğaz. Alaska (A.B.D.) ile Anadir dağ kütlesi (Sovyet uzakdogusu) arasında. — Tar. öncesi. Sovyetler’in son arkeolojik buluşları, Kuzey Amerika halkını meydana getiren ilk unsurların, Kuzeydoğu Asya’dan geçtiği yolundaki varsayımı doğrulamıştır.(L)
içeriğin ilgililik derecesi: 70.90%
Afyonkarahisar müzesi

Afyonkarahisar müzesi, osmanlı sadraza­mı Gedik Ahmed Paşanın 1477′de yaptırdığı Medrese’de, 1931′de kurulmağa başlandı, 1937′de ziyarete açıldı. Afyon İliyle birlikte, Kütahya, Uşak, İsparta, Burdur gibi çevre illerden toplanan arkeolojik ve islâmî de­virler eserlerini içine alan müzede, neolitik Çağlardan zamanımıza kadar her çeşit eser vardır. Kusura, Yazılıkaya, Hacılar (Bur­dur) gibi arkeolojik sahalarda yapılan ka­zılarda bulunan neolitik, protohitit [...]
içeriğin ilgililik derecesi: 69.92%
PHRA PATHOM

PHRA PATHOM, Tayland’da yer, Bangkok’un batısında. Dvaravati krallığının arkeolojik kalıntıları. Buradaki stupa 1854′ten sonra çok eski bir temel üzerine kuruldu. İçindeki, Khmer’lerin işgalinden kalma yapı (XII. yy.), kalıntıları VII. ve VIII. yy.dan kalma (heykeller, kabartmalar, yazıtlar) Dvaravati döneminden bir yapının yıkıntı­ları üzerine inşa edilmiştir. (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 69.41%
RİYAZAT

RİYAZAT çoğl. i. (ar. riyazet’ten riyâzât). Esk. Riyazetler, nefsin isteklerini yenmeğe çalışmalar. Bk. RİYAZET. (M)
içeriğin ilgililik derecesi: 69.34%
RAUBAULT (Marcel)

RAUBAULT (Marcel), fransız jeologu (Angouleme 1905). Nancy’de jeoloji yüksekoku­lunu yönetti. Uranyum madeni uzmanıdır. R. Perrin ile birlikte granit kayaların oluşu­mu üstüne çalışmalar yaptı. (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 69.06%
BARGES (Jean)

BARGES (Jean), fransız şarkiyatçısı (Bouches-du-Rhöne’da Auriol 1810-ay.y. 1896). Marsilya’da arapça, sonra Paris İlahiyat fakültesinde doğu dilleri profesörü oldu. Eserleri: Aperçu Historique sur l’Eglise d’Afriaue (Afrika Kilise Tarihine Toplu Bakış) [1848], Les Samaritains de Naplouse (Nablus Samiriyelileri) [1855], Recherches Archeologigue sur les Colonies Pheniciennes (Fenike Sömürgeleri Üstüne arkeolojik Araştırmalar) [1878] v.b. (L)
içeriğin ilgililik derecesi: 68.75%
RAÇİBORSKİ (Marjan)

RAÇİBORSKİ (Marjan), polonyalı botanik­çi (Brzostowa, Sandomierz 1863-Zakopane 1917). Botaniğin hemen bütün dallarında bi­limsel çalışmalar yaptı: sistematik, biyocoğrafya, paleobotanik, morfoloji ve bitki fiz­yolojisi v.b. ile uğraştı. (M)