http://www.youtube.com/watch?v=SvSc3KyYYUY

Ardahan Üniversitesi - Logo Tanıtım Filmi

www.youtube.com/watch?v=n96ppo8_6xcArdahan Üniversite Resimleri


SENATO ÜYELERİ: Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Rektör (Senato Başkanı)
Prof. Dr. Cafer EKEN (Müh. Fak. Dekan V.)
Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ İnsani Bil. ve Ed. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Hakan TAŞDEMİR İ.İ.B.F Dekanı
Prof. Dr. Gürkan DOĞAN Ardahan M.Y.O. Müd.
Yrd. Doç. Dr. Levent KÜÇÜK Sos. Bil. Ens. Müd.
Yrd. Doç. Dr. Sebahat ŞEKER Fen. Bil. Ens. Müd.V.
Yrd. Doç. Dr. Alper KARADAĞ BESYO Müd.
Doç. Dr. Ahmet TAŞĞIN GÖLE M.Y.O. Müd.
Yrd. Doç. Dr. Hürriyet ÇİMEN ÇILDIR M.Y.O. Müd.
Öğr. Gör. Kemal YAZICI Sağlık Hiz. M.Y.O. Müd. V.
Vedi AŞKAROĞLU Genel Sekreter V.(Raportör)
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
Prof .Dr. Ramazan KORKMAZ Rektör
Prof. Dr. Cafer EKEN Müh.Fak.Dek.V.
Prof .Dr. Orhan SÖYLEMEZ İ.B. ve Ed.Fak. Dekanı
Prof .Dr. Hakan TAŞDEMİR İ.İ.B.F. Dekanı
Prof .Dr. Gürkan DOĞAN Ardahan M.Y.O. Müd.
Vedi AŞKAROĞLU Genel Sekreter V. (Raportör)
AMACIMIZ
Bilgi, kendisine değer veren ve sahip olan insanları ve toplumları, diğer insan ve toplumlardan üstün kılan yüce bir değerdir. Üniversiteler ise, bilginin öğretildiği ama daha çok üretildiği yerlerdir. Ülkemizin tarihsel süreç içinde yaşadığı büyük yıkımların, genellikle bilim ve fenden uzaklaşmanın yoğun olarak yaşandığı zamanlara denk gelmesi tesadüfî değildir. Bu nedenle, Ulu Önder Atatürk “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” diyerek genç Cumhuriyet’e yeni bir perspektif çizmiştir.
Ardahan Üniversitesi’ni, bölgemizin tarih içinde yakaladığı en büyük şans olarak görmekteyim.
Üniversitemiz, “çağdaş medeniyet seviyesini yakalamak ve aşmak” ilkesi doğrultusunda kurumsallaşacaktır. Bölgemiz ve ülkemiz yanı sıra; insanlığımızın temel sorunlarına da çözümler arayacak bilim insanlarının yetişeceği Ardahan Üniversitesi, öyle ümit ediyorum ki, kısa sürede uluslararası saygınlığı olan büyük bir üniversite olmayı başaracaktır. Bu ülkü, bizim temel varlık nedenimiz olacaktır.
Ancak unutulmamalıdır ki; bilgi, ancak iltifat gördüğü, korunduğu ve baş tacı edildiği yerlerde yaşar, gelişir ve kendini baş tacı eden insanları/toplumları da geliştirir ve yüceltir. Ardahan halkının üniversitesine sahip çıkacağına, onu yeni doğmuş bir bebek gibi koruyup kollayacağına inancım tamdır.
Sevgili öğrencilerimizin, geleceğin dünyasını biçimlendirecek nitelikte bir eğitim almaları, ana hedeflerimiz arasındadır. Zira nitelikli insan gücü, ülkemizin ve insanlığın en değerli servetidir. Gücümüzü ve enerjimizi; insan sevgisiyle dolu, bilimsel referansları temel düstur edinen, ülkemize/bölgemize ve dünyamıza ışık saçacak insanlar yetiştirmeye adadık. Bize katılan her akademisyen, her öğrenci ve her personelle daha güçlenip bu kutsal ülküye ışık hızında akmaya devam edeceğiz.

TARİHÇE
MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Ardahan Üniversitesi”
EK MADDE 95 – Ardahan’da Ardahan Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinden,
b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ardahan Meslek Yüksekokulu ile Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.
Ardahan ve Üniversitemiz Hakkında
Ardahan ili, 27 Mayıs 1992’de çıkarılan yasayla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. ili olarak kurulmuştur.Ardahan Kalesi’nde yapılan araştırmalar, yörede Eski Tunç Çağı’na ait kalıntıları ortaya koymaktadır. Eski adı Artan’dır. Ardahan Kalesi uzun yıllar, Osmanlı topraklarını Kafkasya yönünden gelen saldırılara karşı korumuştur. 1878 Ayastefanos Antlaşması’yla Rusya’ya verilen yöre, 1918 Brest-Litovsk Antlaşması’yla geri alınmıştır. Yerleşim, 26 Nisan 1919’da Gürcülerin işgaline uğramış, 23 Şubat 1921’de Türkiye topraklarına katılmıştır.
Ulu Önder Atatürk’ün Damal Dağları’na düşen silueti ilk kez 1952 yılında Damal’a bağlı Yukarı Gündeş köyünden Adıgüzel Kırmızıgül isimli vatandaş tarafından görülmüştür. Daha sonra fotoğrafçı Erdoğan Kumru tarafından siluetin fotoğrafları çekilerek negatifleri ile birlikte Genel Kurmay Başkanlığı’na gönderilmiştir. Resmileşen bu fotoğraflar ilk kez Anıtkabir’de sergilenmiştir. Her yıl Haziran ayının 15 ile Temmuz ayının 15’ine kadar saat 18’den itibaren Karadağ sırtlarında Atatürk’ün bu silueti net olarak yaklaşık 20 dakika izlenmektedir.
İklimi:
Karasal iklime hâkim olup kışları uzun, sert ve kar yağışlı, yazları ise kısa ve serindir. Yalnızca etrafı dağlarla çevrili olan ve ortalama 900 m. yükseklikte bulunan Posof ilçesi mikroklimatik iklim koşullarına sahip olup, kışları yumuşak ve yağışlı, yazları ise sıcak geçmektedir.
Ulaşım:
Kara ve havayolu ile ulaşım mümkündür.
İlçeler:
Ardahan (merkez), Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof.
Tarihçesi:
Ardahan İli yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip olup, MS 628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan Arda Türklerinin eline geçerek Ardahan adını almıştır. MS 1068 yılında Alparslan tarafından fethedilerek Selçukluların egemenliğine geçmiş, 29 Mayıs 1555 tarihinde imzalanan Amasya anlaşması ile Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı İmparatorluğuna dahil edilmiştir. 1876 -1877 Osmanlı- Rus savaşı sonunda Savaş tazminatı olarak Kars ve Batum ile birlikte 13 Temmuz 1878 Berlin anlaşması ile Ruslara bırakılan Ardahan 1918 yılında Bresy – Litowski anlaşması ile Anavatana kavuşmuş, ancak 30 Ekim 1918 tarihinde Ardahan’da kurulan Milli Şura Hükümeti tarafından Mondros Mütarekesi şartları red edilmiş, Milli Şura Hükümeti Kurtuluş Savaşımızla bütünleşerek Kazım Karabekir Paşa ve Halit Paşa komutasındaki ordumuz tarafından 23 Şubat 1921 tarihinde İlimiz kurtarılmıştır.Kazım Karabekir Paşa tarihe mal olan “Boğazlar Boğazımız, Kars-Ardahan Bel Kemiğimizdir.”sözünü söyleyerek Ardahan’ın yurdumuz için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştır.
Cumhuriyetin İlanından sonra İl olan Ardahan 1926 yılında 877 Sayılı Kanunla ilçe yapılarak Kars İline bağlanmıştır. 27.05.1992 tarihinde Ardahan ili İl olarak faaliyete geçmiştir.

MİSYON
Ardahan Üniversitesi, bulunduğu coğrafi koordinatların elverişliğini göz önünde bulundurarak Kafkasya ve Orta Asya’ya açılımı hedef edinmiştir. Ayrıca evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmek. Özgüven ve sorumluluk bilinci yüksek, temsil yeteneği olan, evrensel yetkinliklere ve etik değerlere sahip, iş ve eğitim dünyasının tercih ettiği bireylerin gelişmesi için değer yaratmak.

VİZYON
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve cumhuriyet değerlerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek
ENSTİTÜLER
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
FAKÜLTELER
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
YÜKSEKOKULLAR
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
MESLEK YÜKSEKOKULLAR
Ardahan Meslek Yüksekokulu
Çıldır Meslek Yüksekokulu
Göle Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kafkasya ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi
Kafkas Arı ve Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çevre ve Doğal Hayat Uygulama ve Araştırma Merkezi