Knh cho quý b con, hôm nay cơ sở cung cấp cây giống của chúng tôi xin giới thiệu tới phần nhiều các bi con các cây ăn quả lâu năm nên trồng để phát triển kinh tế.

sầu riêng musang Kingl 1 trong những giống sầu riêng mới nhất hiện giờ tại Việt Nam, với giá trị quả cao trong khoảng 3 tới 4 lần so với những giống sầu riêng nội địa.ưu điểm: l một giống sầu riêng musang king với thời gian chn sau thu hoạch di nhất. nên Đây l 1 giống sầu riêng với trị giá xuất khẩu cao, chi ph hiện giờ tại Việt Nam nghiêng ngả trong khoảng 300 cho tới 600.000 trên 1kgnhược điểm: tầm giá đầu tư ban sơ cao. chăm sóc khó hơn các giống sầu riêng nội địa.giống cây dổi xanh:cây dổi l một trong các giống cây lâm nghiệp có trị giá cao nhất hiện thời. ngoi việc lấy gỗ thì cây dổi còn l một trong những cây gia vị bn bịu tiền nhất Việt Nam.Ưu điểm: Cây dổi ghép rất dễ chăm bẵm v mang khả năng thch nghi cao có mọi thổ nhưỡng v kh hu tại Việt Nam.nhược điểm: l một trong các giống có hoa đơn tnh nên số lượng ảnh cây cối cần phải đa dạng thì năng suất thế hệ bình ổn. bởi vy để tránh tác rỗi thường b con nên chuẩn bị quỹ đất lớn.cây bơ 034:bơ 034 l 1 trong các giống bơ sáp nội địa có giá trị xuất khẩu cao. giá hiện nay dao động trong khoảng 50 đến 75 nghìn trên 1 kg. thch ứng hồ hết mang mọi thổ nhưỡng v kh hu.