Gula min, Gula min, gula sor, gula, gula zer, gula kesk, TU gula nîşana kurd û ********* î. Ez ne te, ne jî kurd û ********* berdidim, min we kiri:zafer:ye dil û can –{@