CERXA SORASÊ

Îro cerxa soresê fireh digerinê
Li qadên cîhanê deng dilerzînê
Destarê proleter hûr diherînê
Kedxwarin û nukeran ji qada hiltinê

Tovê jiyanê resandin, li qadan jîndidan
Sumbula sahdidan, bi dengê partizan
Pelên bayê herikîn ji nav dilê ciya
Rabûn ser piya, jînda kurdistan

Ji nav diwarê zîndana heya serê ciya
Hildan ala sor, berxwedan jiyan
Rê ronahî rêber teda, xwîna sehîda
Rêberê meye partiya karkeran