Şengâ bûharê xêmlâ adarê
Xwêş xêrhati bî xêrhati Newroza ari

Newroza ari Newroza ari

Roja Azadi şahiyu şadi

Dîl Pîrozî bûhardozi dêngâ welati
Şerinmâki tevronaki rojahılâti
Newroza ari Newroza ari


Cejna medyayi Ari Kawayi
Dılbu Xweşbu agır geşbu Ahlap dadayi
Newroza ari Newroza ari

Mazlumu binî rehşa nujini
Lı bejna HevaL Zeki' yé A kêskê sorî
şevkâ amûrê bılındi lî çiyayê cudi
nişana xêlata kûrdi lî çiyayaê cudi
Newroza ari newroza ari

Şengâ bûharê xêmlâ adarê
Xwêş xêrhati bî xêrhati Newroza ari
Newroza ari Newroza ari