Scottish Fold Cat –Kıvrık Kulaklı İskoçya Kedisi
Mutasyona uğramış bir genin etkisi ile doğuştan öne doğru kıvrık kulaklara sahip, görünüşü oldukça farklı, fakat çokta hoş olan bir kedidir.


Etimoloji

“Fold” sözcüğü İngilizce'de, kat, kıvrım, büklüm anlamlarını taşır. Bazı Türkçe kitaplar, bu kıvrık kulaklı kediyi, ”İskoç Fold Kedisi” adı altında tanıtmaktadırlar. Oysa, ismin içindeki “fold” sözcüğü hayvanın kulaklarındaki özelliği işaret etmek için kullanılmıştır. Biz yazımızda “Kıvrık Kulaklı” deyimini kullanmayı tercih ettik.

Görünüm

Yukarıda da değindiğimiz gibi bu kedinin kulakları küçüktür ve ön tarafa doğru kıvrılmış durumdadır. Bu vaziyet, hayvanın başının görüntüsünü, yumuşak, tatlı, yuvarlak bir siluet haline sokar. Böylece hayvanın yüz hatları adeta insan yüzünün yuvarlaklığını hatırlatır. Genelde, kedi yavrularında, kulaklardaki kıkırdak yapısı, doğumdan 25 gün sonra sertleşmeye başlar ve hayvanın kulakları dikleşir. Kıvrık kulaklı İskoç kedisinde ise bu değişiklik meydana gelmez ve kulaklar devrik kalır. Kulaklardaki kıvrıklık, bu türe mensup bütün kedilerde aynı değildir. Bazılarında tek kıvrım mevcutken, bazılarının kulakları çift kıvrımlı olur. Çift kıvrımlı olduğunda, kulak uçları hemen hemen hayvanın başındaki tüylere değer. Bu türün tüyleri, genelde, kısadır, fakat uzun tüylü bir tipi de mevcut olup adına “Coupari” denilmektedir.Yazımızın son bölümünde ona da kısaca yer verdik.

Tarihçe

Kıvrık kulaklı İskoç kedisine, ilk defa, 1961 yılında, İskoçya'da,Perth şehrinin 21 km. Kuzey batısındaki Coupar Angus kasabasının yakınındaki bir çiftlikte rastlanıldı. Bölgede yaşayan bir çoban, çiftlik arazisinin içinde, garip kıvrık kulakları olan, kısa tüylü beyaz bir kedi yavrusunun oynamakta olduğunu gördü ve çiftliğin sahipleri, Mr. ve Mrs. Mc Rea’ların dikkatini çekti. Çiftlik sahipleri bu kedinin geçmişi hakkında pek bir şey bilmiyorlardı, araştırdıklarında, annesinin aynı batında başka yavrular doğurmuş olduğunu fakat bu diğer yavruların tamamen normal görünüşlü olduklarını tespit ettiler. Sadece bu yavrunun kulakları farklı idi.

Sonuçta.bu kedinin, bir gen mutasyonu sonucu oluştuğuna ve tecrit edilerek bakılması gerektiğine karar verdiler, adını “Susie” koydular ve çobana da yavruladığı takdirde, yavrulardan birini kendisine vereceklerini vaat ettiler.

Susie, iki yıl sonra, iki yavru yaptı, ikisinin de kulakları kıvrıktı. Yavrulardan biri erkek diğeri ise dişi idi. Erkeği bir komşularına hediye ettiler, komşu onu kısırlaştırarak, pet olarak muhafaza etti. Dişiyi ise, vaat ettikleri gibi çobanla hanımı Mr. ve Mrs. Rose'a verdiler.

Birkaç ay sonra, Susie bir otomobilin altında kalarak can verdi, böylece neslin idamesi, sadece Rose ailesinin elindeki dişi yavruya kalmıştı. Ne ise ki, Rose ailesi cins kedilerden hoşlanıyorlardı, zaten bir de Siyam kedileri vardı. Rose’lar yavrunun adını Snooks koydular ve onu büyütüp, kıvrık kulaklı yeni yavrular aldılar. Bunlara ”Lop Eared Cats – Düşük Kulaklı Kediler” adını verdiler.Kedi yarışmalarında hakemlik yapan birisi 1967 yılında, bu kedileri gördükten sonra, Rose ailesine, Londralı bir kedi yetiştiricisi olan Mrs. Pat Turner’in adresini verdi. Konuyu öğrenen Mrs Turner hemen İskoçyaya geldi ve Rose ailesinin, adını “Snowdrift” koymuş oldukları bir erkek kediyi, emaneten alıp Londraya götürdü ve ciddi bir üretme programı başlattı.

Kısa bir süre sonra, Londralı yetiştirici hanım, Rose ailesine, bu kedilere verdikleri genel adı değiştirmelerini söyledi, zira “lop ear- düşük kulak” bazı tavşanlar için kullanılan bir terimdi, oysa bu kedilerin kulakları “lop-düşük” olmaktan ziyade, kıvrık idi ve “lop” sözcüğü yanıltıcı olmakta idi, daha uygun bir genel ad olarak ta “fold” sözcüğünün kullanılmasını önerdi.

“Snowdrift”, üç yıl içinde 76 adetlik bir sülaleye sahip oldu. Bu 76 kedinin 42 si kıvrık kulaklı idi. Tür, basının ve televizyon programlarının da ilgisi ile, kısa zamanda meşhur oldu, ama aynı zamanda da bir takım uzmanların eleştirileri ile karşılaştı.Uzmanlar, türe, deformasyon anlayışı ve görüşü içinde yaklaştılar. Tescil mercileri, hemen, bu tip kedilerin, hiçbir şekilde, “Lop Eared – Düşük Kulaklı” veya “Fold Eared – Kıvrık Kulaklı” kediler namı altında bağımsız bir tür olarak tescil edilemeyeceğini resmen ilan ettiler.

İngiltere'de bu reddediş ve itirazlar sürüp giderken,1970 yılında, Snowdrift’in ahfadından üç kedi Atlantiği aşarak A.B.D. ye geldi.Massachusetts Eyaletinde, bir genetik uzmanı olan Neil Todd, bunlar üzerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra, bu kediler ile ilgilenmekten vazgeçti, ancak, bu kez Pennsylvania’da Sally Wolfe Peters adlı bir yetiştirici, bu türü idame ettirmek çabasını üstlendi. Uyguladığı programın sonunda, türü, “Scottish Fold Cat –Kıvrık Kulaklı İskoç Kedisi” adı altında, 1973 yılında tescil ettirmeye muvaffak oldu.

Üretici, 1974 yılında “Scottish Fold Association – Kıvrık Kulaklı İskoç Kedileri Derneği”ni kurdu. Yetişen kediler, 1978 de şampiyonluk payesine ulaştılar. Halen de bütün itirazlara rağmen, bu kediler Amerika'da ,en popüler kediler arasında ilk on grubunun içinde yer almaktadırlar. Kitaplara göre, Almanya ve Belçika'da da bu tip kedilere rastlanıldı, fakat hiçbir ülkede bu kedilerin çoğaltılması için girişimde bulunulmadı.

Türün Sorunları - Fiziksel Anormallikler

Maalesef, kıvrık kulaklara yol açan gen, aynı zamanda, bazı fiziksel anormalliklere de sebep olabilmektedir. Anormalliklere sebep olan husus, tek bir başat genin homozigot halinde bulunmasıdır. Şayet, bir kıvrık kulaklı bir İskoç kedisi, başka bir kıvrık kulaklı İskoç kedisi ile eşleşirse, yavruların hepsi kıvrık kulaklı olur fakat bu yavrular iki önemli ciddi kusura sahip olabilirler:
  1. Kuyruk omurlarının birbirine yapışık olması dolayısile anormal kalın bir kuyruk oluşabilir
  2. Patilerin çevresindeki kıkırdağın büyümesi sonucu kalınlaşmış bacaklar oluşabilir ki bu da hayvanın yürümesini zorlaştırır.
Bu genetik sorun dolayısiyle, kıvrık kulaklı İskoç kedisi sahipleri, eşleştirmelerde daima kıvrık kulaklı olmayan eşleri tercih ederler. Bu durumda doğan yavrularda sadece heterozigot halde kıvrık kulak oluşur ve bu yavrular bütün diğer kusurlardan masun kalır. Dolayısile, kıvrık kulaklı İskoç kedisi sahipleri, eşleştirmelerde bu hususu göz önünde tutmak zorundadırlar. İki kıvrık kulaklı kedinin bilinçli olarak eşleştirilmesi, Almanya'da kanunen yasaklanmıştır.

İngiltere'de,”GCCF – Governing Council of Cat Fancy –Kedi Neslini İslah Kurulu” adlı kuruluş, kıvrık kulaklı kedilerin yarışmalara katılmasını şu sebeple reddetmektedir:

Bu kedilerin kulak yapısı, kulak kanalının rahatça havalanmasını engellemekte ve dolayısile kanalın temizlenmesi ve gerektiğinde ilaç kullanılması çok zorlaşmaktadır.

Kıvrık kulaklı İskoç kedilerinin taraftarları ise GCCF’in ileri sürdüğü bu bahaneyi çok sudan bulmakta ve bu kedilerin maruz kaldıkları kulak rahatsızlıklarının, başka kedilerde karşılaşılan kulak rahatsızlıklarından farklı olmadığını ve kulağı temizlemenin hiçte zor olmadığını belirtmektedirler. Gösterilen çabalar sonucunda, nihayet, bir başka İngiliz kuruluşu bu kedileri kabul ettiğinden, artık, kıvrık kulaklı İskoç kedileri, İngiltere'de de, devamlı olarak kedi yarışmalarında yer almaktadırlar.

Bu kedilerin maruz kaldıkları kusurlardan biri de sağırlıktır, ancak bu problem’in kıvrık kulağa sebep olan gen ile bir ilişkisi yoktur. Sebep, devrik kulaklı kedilerin bir çoğunun duru beyaz renkte olmalarından kaynaklanmaktadır

Şahsiyet

Bu kedilerin şahsiyet ve karakterlerini tarif için kullanılan sözcükler şöyle sıralanmaktadır:

Sevecen, atik, zeki, iyimser, aklı başında, idrakli, iyi huylu, aşırı istekleri olmayan, halim-selim, kibar, ihtiyatlı, tatlı, nazik, sulhperver, dengeli, yumuşak sesli, hareketleri yavaş, ısrarcı, esnek tabiatlı, gürültücü ve haşin. Tabii bu sıfatların bazıları birbiri ile çelişmektedir ama bütün bu tür mensuplarının da yüzde yüz aynı karakteri taşıması düşünülemez. Yine de genelde iyi sıfatların yaygın olduğu anlaşılıyor.

Renkler

Beyaz, beyaz ağırlıklı karışık renkler ve hemen hemen her türlü kedi renkleri.

Coupari – Uzun Tüylü, Kıvrık Kulaklı İskoç Kedisi


Kıvrık kulaklı İskoç kedisinin vatanının, İskoçya'da Perth şehrinin Kuzey batısındaki Coupar Angus kasabası olduğunu söylemiştik. İşte bu kedilerin uzun tüylülerine, belki de daha doğru olarak bu kasabanın adından mülhem “Coupari” denilmektedir. Uzun tüylüler kısa tüylüler kadar tercih edilmemektedir, buna da sebep, hayvanın başındaki uzun tüylerin kulağı da örtmesi sonucu kedinin sanki kulakları yokmuş gibi görünmesidir.

Uzun tüylü tür, ilk defa, A.B.D. de 1980 yılında, Hazel Swadberg adlı bir yarışmacı tarafından tanıtıldı, ancak daha ziyade 1986 da yaygınlaştı, 1991 de de şampiyonluk statüsüne kavuştu.

Derleyen
Süreyya Somer

Kaynaklar

- Cat Breeds of the World - Desmond Morris
- Cat World-A Feline Encyclopedia - Desmond Morris
- The Illustrated Encyclopedia of Cat Breeds- Angela Rixon